You are currently viewing Dobre praktyki służące zapylaczom – ulotka

Dobre praktyki służące zapylaczom – ulotka

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego wykonała ulotkę promującą dobre praktyki służące zapylaczom w ramach projektu pn. „W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2021” dofinansowanego przez Województwo Małopolskie z dotacji otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolska Pszczoła” 2021r.

Zachęcamy do zapoznania się dobrymi praktykami służącymi zapylaczom i włączenia ich w działania na rzecz ochrony zapylaczy a są nimi:
– wykonywanie nasadzeń roślin miododajnych oraz dbanie o ich różnorodność
– umiejętnie korzystanie ze środków ochrony roślin, wykonywanie zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających ( w godzinach wieczornych lub nocnych),
– stosowanie wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń.
– nie stosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty
– sprawdzanie przed rozpoczęciem zabiegów , czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających
– zachowanie minimalnej odległość od pasiek ( tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych)
– promowanie wiedzy na temat pszczelarstwa poprzez szkolenia, konkursy warsztaty, publikacje, doradztwo.
– zadbanie o edukację pszczelarzy, mieszkańców w tym dzieci i młodzieży.
– w przypadku pojawienia się chorób nawiązywanie współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
– wspieranie instytucjonalne i finansowe pszczelarstwa przez samorządy (dofinansowanie do zakupu leków, węzy, badań miodu)
– odpowiedzialne zarządzanie terenami publicznymi  w szczególności terenami zielonymi (koszenie poboczy zamiast stosowania oprysków)
– zakładanie siedlisk dla murarek i innych zapylaczy

https://i.imgur.com/25f1N61.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie LOGO-Małopolski-i-LOT-1024x251.jpg