Obszar funkcjonowania

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz stowarzyszenia jest miasto Limanowa.