Projekt „Modernizacja infrastruktury turystycznej i oznakowania tras wokół Góry Mogielica w Beskidzie Wyspowym.”

Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Gościnna. W ramach przygotowanego przez LOT projektu planowana jest modernizacja oznakowania szlaku narciarskiego Trasy Mogielica na odcinku 22 km. Równocześnie zostanie poprawione oznakowanie trasy rowerowej na odcinku 12 km na drogach dojazdowych do Trasy Mogielica. Audyt…

0 Komentarzy

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych i wypoczynkowych

W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie pod cele turystyczne 4 miejsc na terenie powiatu limanowskiego. Lokalizacje: Punkt KaninaPunkt WysokiePunkt ZalesiePunkt Szczawa Każdy z punktów zostanie odpowiednio utwardzony, wyposażony w elementy małej architektury (wiaty, ławostoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki, tablice informacyjne oraz inne możliwe do realizacji elementy zagospodarowania…

0 Komentarzy

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego z dofinansowaniem do nowego szlaku tematycznego

Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 60 000 zł w powiecie limanowskim do końca roku 2020 powstanie nowy produkt związany z turystyką historyczną pn. Szlak Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej. Dzięki realizacji projektu Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego stworzy nowy produkt turystyczny w postaci szlaku tematycznego promującego działalność Armii Krajowej na terenie…

0 Komentarzy
  • 1
  • 2
Close Menu