Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki finansowe na III Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego

W dniu 4 kwietnia 2023 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej - Agata Zięba, odebrała z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego - Witolda Kozłowskiego, promesę na realizację III Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego. Środki pozyskano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań…

Możliwość komentowania Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki finansowe na III Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego została wyłączona

Akademia Turystyki Powiatu Limanowskiego

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki, z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, na realizację zadania publicznego pt. „Akademia Turystyki Powiatu Limanowskiego". W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy następujące zadania: Organizacja dwóch wizyt studyjnych dla kadr turystycznych. W…

Możliwość komentowania Akademia Turystyki Powiatu Limanowskiego została wyłączona

Projekt: ,, Etnolimanowski – wsparcie w zakupie strojów górali białych, zagórzan i lachów limanowskich oraz organizacja warsztatów etnograficznych”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu w 2022 roku pn. ,, Etno Małopolska ''na realizację zadania publicznego pod nazwą ,, Etnolimanowski - wsparcie w zakupie strojów górali białych, zagórzan i lachów limanowskich oraz organizacja warsztatów etnograficznych ”. W ramach realizacji…

Możliwość komentowania Projekt: ,, Etnolimanowski – wsparcie w zakupie strojów górali białych, zagórzan i lachów limanowskich oraz organizacja warsztatów etnograficznych” została wyłączona

„II Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego oraz organizacja innych wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu limanowskiego”

Projekt realizowany w 2022 roku składa się z dwóch zadań: Organizacja spacerów historycznych lub e-spacerów W ramach projektu planowana jest organizacja 12 spacerów historycznych we wszystkich gminach powiatu limanowskiego, prezentujących ciekawe miejsca, lokalną historię, wartościowe opowieści, dawnych gospodarzy. Spacery będą odbywały się w weekendy od lipca do grudnia. Planowany czas…

0 Komentarzy

Projekt: „Ekologiczny Powiat Limanowski’’

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego  pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku pn. „EkoMałopolska” – Priorytet 1 i 2 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ekologiczny Powiat Limanowski”. W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy…

Możliwość komentowania Projekt: „Ekologiczny Powiat Limanowski’’ została wyłączona