Stowarzyszenie

Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej dla sprawniejszego i efektywniejszego wspierania rozwoju turystyki na poziomie lokalnym stwarza możliwość tworzenia Lokalnych Organizacji Turystycznych (LOT). 

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej zadania POT są realizowane przy pomocy regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych.

Do zadań lokalnych organizacji turystycznych należy:

  • promocja turystyczna obszaru ich działania;
  • wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej;
  • inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
  • współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego rozpoczęła działalność 22.05.2019 r. Członkami Stowarzyszenia są Powiat Limanowski, Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska, Gorczańska Organizacja Turystyczna oraz osoby fizyczne.