Stowarzyszenie

Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej dla sprawniejszego i efektywniejszego wspierania rozwoju turystyki na poziomie lokalnym stwarza możliwość tworzenia Lokalnych Organizacji Turystycznych (LOT). 

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej zadania POT są realizowane przy pomocy regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych.

Do zadań lokalnych organizacji turystycznych należy:

  • promocja turystyczna obszaru ich działania;
  • wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej;
  • inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
  • współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego rozpoczęła działalność 22.05.2019 r. Członkami Stowarzyszenia są Powiat Limanowski, Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska, Gorczańska Organizacja Turystyczna oraz osoby fizyczne.

Close Menu