Władze stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia

Agata Zięba – Prezes

Ewa Filipiak – Wiceprezes

Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Janusz Pazdan – Przewodniczący

Paweł Tokarczyk – Członek