Władze stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia

Mieczysław Uryga– Prezes

Ewa Filipiak – Wiceprezes

Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Jędrzejek – Przewodniczący