You are currently viewing „Ekologiczny Powiat Limanowski – edycja 2023″

„Ekologiczny Powiat Limanowski – edycja 2023″

Zakończyliśmy działania w projekcie pn. „Ekologiczny Powiat Limanowski” – edycja 2023, ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach otwartego konkursu w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku pn. „EkoMałopolska” – Priorytet 1 i 2

W ramach projektu zorganizowaliśmy następujące zadania:

  • Zorganizowanie 8 warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich  na temat segregacji i przetwarzania odpadów. Przeprowadzone warsztaty pozwoliły na zapoznanie się z zasadami selektywnego zbierania odpadów oraz z systemem przetwarzania odpadów. Podczas warsztatów przedstawicielom KGW zostały przekazane zestawy ,,Eko – opakowań”
  • Zorganizowano akcję nasadzeń 310 szt. roślin oczyszczających powietrze i miododajnych, w miejscach ogólnodostępnych, na terenie Powiatu Limanowskiego.
  • Przeprowadzono 6 zajęć na temat ekologii, segregacji odpadów, czystości oraz jakości powietrza  i ochrony środowiska w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu limanowskiego.
  • Zakupiono 3 oczyszczacze powietrza, które trafiły do szkół / przedszkoli z terenu powiatu limanowskiego
  • Zakupiono 3 metalowe serca na plastikowe nakrętki, które zostały przekazane do szkół/przedszkoli w celu wyrobienia wśród mieszkańców nawyku segregacji śmieci oraz chęci niesienia pomocy potrzebującym