You are currently viewing Relacja ze spaceru historycznego w Tymbarku zorganizowanego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim”

Relacja ze spaceru historycznego w Tymbarku zorganizowanego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim”

Tematem przewodnim drugiego spaceru historycznego był „Galicyjski i międzywojenny Tymbark”. Prowadzący Michał Wójcik przedstawił funkcjonowanie instytucji zlokalizowanych w Tymbarku w okresie galicyjskim i międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem jego miejskiego ustroju i charakteru.

Wydarzenie rozpoczęło się zatem przed gmachem urzędu gminy, czyli wzniesionego w 1907 r. ratusza. Omawiany budynek miał podstawowe znaczenie dla narracji spaceru. Wyróżnia się on bowiem nie tylko eklektycznym stylem architektonicznym jak i samą bryłą (budowla na planie prostokąta)stanowi dominantę południowej pierzei rynku. Przede wszystkim stanowi on symbol Tymbarku, który posiadał prawa miejskie, ostatecznie odebrane w 1934 r., gdy utworzono gminę zbiorową.

Niezwykle prestiżową sprawą było w połowie XIX w. wybranie Tymbarku na siedzibę tzw. urzędu mieszanego, czyli de facto powiatu z kompetencjami administracyjnymi i sądowniczymi. Powiat tymbarski obejmował 46 miejscowości, jednak jego siedzibę przeniesiono wkrótce do Skrzydlnej. Ostatecznie w 1867 r. utworzono powiat limanowski w granicach, które tylko w niewielkim stopniu uległy zmianom do naszych czasów. Spośród innych instytucji wymieniono m.in. urząd pocztowy, a także szkoła (przed I wojną światową jedna z trzech największych w powiecie limanowskim). Wśród omówionych wydarzeń społeczno-politycznych jakie miały miejsce na Rynku została przypomniana m.in. wizyta prezydenta II RP Ignacego Mościckiego w lipcu 1929 r. Wspomnienie tego wydarzenia było dobrym pretekstem do przypomnienia roli Związku Strzeleckiego w Tymbarku przed I wojną światową oraz w okresie międzywojennym.

Spacerowicze udali się dalej w kierunku klasycystycznego kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Pasjonująco o wnętrzu świątyni opowiedział ks. dr Jan Banach, proboszcz tymbarskiej parafii. Przed kościołem prowadzący Michał Wójcik zwrócił jeszcze uwagę na odnowioną kapliczkę św. Floriana i był to także pretekst, by opowiedzieć o skutkach pożarów, które wybuchały w Tymbarku w XIX w.

Następnym przystankiem była neogotycka kaplica Myszkowskich. Jej walory estetyczne wraz z detalami architektonicznymi omówił prowadzący Wójcik oraz ks. proboszcz, jednak kaplica jest ważna także z innego powodu. Miejsce jest bowiem reliktem dawnego cmentarza, zaś nowy – znajdujący się w niewielkim oddaleniu – stanowi ważną nekropolię na której pochowano inż. Józefa Marka oraz symbolicznie upamiętniono kpt. Tadeusza Paolone. Na wymienionych nagrobkach uczestnicy spaceru złożyli znicze, a prowadzący o podsumował obie biografie.

W dalszej kolejności publiczność odwiedziła cmentarz wojenny nr 365 – miejsce spoczynku żołnierzy poległych w bitwie pod Limanową, której znaczenie militarne i polityczne zostało wyjaśnione w tym miejscu. 

Ostatnim przystankiem, już po drugiej stronie rzeki Łososina, był tzw. Tymbark „przemysłowy”, w której to części miejscowości zlokalizowano zakłady przemysłowe (m.in. tartaki) czy spółdzielnie (m.in. mleczna i owocarska). Prowadzący przedstawił krótkie zestawienie statystyczne rzemieślników i kupców w Tymbarku oraz przypomniał znaczenie gospodarcze linii kolejowej i losy samego dworca kolejowego do zakończenia II wojny światowej.

W spacerze wzięło udział ponad 40 osób. Na zakończenie spaceru uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety.

Zadanie sfinansowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.