You are currently viewing Remontujemy infrastrukturę turystyczną w Powiecie Limanowskim.

Remontujemy infrastrukturę turystyczną w Powiecie Limanowskim.

Od kilku lat konsekwentnie dzięki pozyskanym środkom uzupełniamy infrastrukturę turystyczną w powiecie limanowskim. Pierwsze miejsca doposażaliśmy 4 lata temu i sprzęt wymaga konserwacji dlatego też pilnujemy i wysyłamy w teren co roku naszą ekipę od napraw i konserwacji. Remonty wykonujemy dzięki dotacji pozyskanej, z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, w ramach realizacji projektu „Turystyczny Powiat Limanowski-edycja 2022”