You are currently viewing Rozpoczął się kurs z zakresu pierwszej pomocy dla Seniorów w ramach realizacji zadani publicznego pn. „Aktywni Seniorzy Powiatu Limanowskiego”

Rozpoczął się kurs z zakresu pierwszej pomocy dla Seniorów w ramach realizacji zadani publicznego pn. „Aktywni Seniorzy Powiatu Limanowskiego”

Zaproszenie na spotkania skierowane są do Klubów Seniora działających na terenie Powiatu Limanowskiego. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia, prawidłowe zabezpieczenie miejsce zdarzenia, ocena stanu świadomości, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, algorytm postępowania u seniora, pozycja bezpieczna, rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, rany i krwotoki, tamowanie krwotoków, opatrunek uciskający i opaska uciskowa, ciało obce wbite w ranę, złamania i zwichnięcia, oparzenia termiczne, zasady wzywania służb ratunkowych oraz składanie meldunku ratowniczego, prawidłowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Kurs pierwszej pomocy obejmuje 30 godzin wykładów i pokazów, dedykowany jest grupie minimum 50 seniorów, w wieku 60+.

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025” Edycja 2023