You are currently viewing W ten weekend w Skrzydlnej rusza kolejna edycja spacerów historycznych o tematyce Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskie.

W ten weekend w Skrzydlnej rusza kolejna edycja spacerów historycznych o tematyce Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskie.

Spacer rozpocznie się w sobotę 1 października 2022 roku o godz. 15 00 w centrum Skrzydlnej (rynek).

Temat przewodni spaceru historycznego:

Skrzydlna – Śladami organizacji konspiracyjnych i miejsc pamięci ofiar II wojny światowej

Skrzydlna to jedna z miejscowości na Ziemi Limanowskiej, której ludność doświadczyła okrucieństw wojny już w pierwszych dniach września 1939 r. Na terenie Skrzydlnej powstały zręby pierwszej placówki konspiracyjnej na Limanowszczyźnie. Tutaj prowadzono nasłuch zagranicznych stacji radiowych, zbierano informacje, gromadzono broń, walczono z niemiecką propagandą, prowadzono tajne nauczanie. Z działalnością konspiracyjną wiążą się liczne obiekty, miejsca pamięci, historie ludzi zaangażowanych w walkę o niepodległość takich jak np. Stefania Osler „Sława”. Podczas spaceru zainteresowani poznają historię powstania pierwszej organizacji konspiracyjnej w Skrzydlnej w willi Grodeckich. Uczestnicy spaceru będą mieli okazję poznać wojenną historię domu Güntherów oraz działalności Aleksandra Günthera „Śnieżnicy” w pierwszych latach niemieckiej okupacji. W czasie historycznej wędrówki przywołane zostaną wydarzenia związane z pierwszą akcją dywersyjną na Ziemi Limanowskiej, która miała miejsce w Skrzydlnej – jesienią 1943 r. Podczas spaceru, zwiedzający poznają historię powstania cmentarza ofiar II wojny światowej, przebieg pacyfikacji osiedla Podlesie pod Śnieżnicą oraz historię zagadkowej śmierci partyzanta Jana Lesława Gerlaczyńskiego.

Spacer potrwa około 2,5 godziny i odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego  i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2022 „Wolność po polsku”