You are currently viewing Warsztaty z eko – recyklingu dla seniorów

Warsztaty z eko – recyklingu dla seniorów

Relacja z warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu „Ekologiczny Powiat Limanowski ” które Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze:ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku pn. ” EkoMałopolska” – Piorytet 1 i 2

W ramach projektu zorganizowaliśmy 3 warsztaty z tworzenia eko gadżetów z surowców wtórnych dla seniorów, które odbyły się:

  • Klub Seniorów W Męcinie
  • Klub Seniorów w Kamienicy
  • Klub seniorów w Mszanie Dolnej

Zatrudniliśmy osoby prowadzące warsztat , zakupiliśmy materiały potrzebne do wykonania warsztatów.