You are currently viewing Zakończyły się lekcje z języka polskiego organizowane dla gości z Ukrainy w ramach realizacji zadania publicznego             pn.”Powiat Limanowski pomaga Ukrainie”

Zakończyły się lekcje z języka polskiego organizowane dla gości z Ukrainy w ramach realizacji zadania publicznego pn.”Powiat Limanowski pomaga Ukrainie”

W dniu 28 czerwca zakończyły się zajęcia z języka polskiego, organizowane dla gości z Ukrainy.

Zajęcia dobywały się w 10 samorządach powiatu limanowskiego, w 13 ośrodkach pomocowych, w których przebywają uchodźcy z Ukrainy, oraz w szkołach na terenie powiatu. W spotkaniach uczestniczyło około 219 osób.

Lekcje poprowadziły wykwalifikowane nauczycielki: Pani Maria Siciarz i Pani Halina Majkowska, posiadające wykształcenie pedagogiczne.

Zajęcia zakończyły się wręczeniem certyfikatów ukończenia kursu z nauki podstaw języka polskiego.

W spotkaniu, w dniu 30 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Limanowej, uczestniczył Pan Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, który wraz z Panią Marią Siciarz wręczał certyfikaty, gratulował zgromadzonym postępów w nauce oraz wyraził swoje wsparcie i chęć niesienia pomocy dla Ukrainy. W dniu 2 lipca 2022r. w Kamienicy certyfikaty wręczyła Pani Agata Zięba – Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego, wraz z Panią Marią Siciarz i Panem Bartoszem Wójcikiem. Pani Agata Zięba, zapewniła zgromadzonych o dalszej działalności na rzecz pomocy dla gości z Ukrainy oraz o kolejnych pozyskanych środkach finansowych na ten cel.

W tym samym czasie przekazanie certyfikatów ukończenia kursu dla uczestników spotkań, odbyło się w ośrodkach na terenie gminy Niedźwiedź i Mszana Dolna. Certyfikaty wręczyła Pani Halina Majkowska.

Zadanie publiczne pn. „Powiat Limanowski pomaga Ukrainie”, finansowane było ze środków budżetu państwa, w związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy, dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.