You are currently viewing 300 paczek trafi do osób niepełnosprawnych i potrzebujących z powiatu limanowskiego

300 paczek trafi do osób niepełnosprawnych i potrzebujących z powiatu limanowskiego

W dniu 3 grudnia w Starostwie Powiatowym w Limanowej miała miejsce uroczysta inauguracja akcji przekazania paczek dla osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących.

W spotkaniu wzięli udział Pani Agata Zięba – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego, Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, Wojciech Włodarczyk – etatowy członek zarządu Powiatu Limanowskiego, Czesław Kawalec – członek zarządu Powiatu Limanowskiego, Józef Jaworski – członek zarządu Powiatu Limanowskiego, Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Lokalnej Organizacji Turystycznej, Teresa Zabramny – Prezes Limanowskiej Akcji Charytatywnej oraz członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej.  

Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 14 000,00 zł. z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – edycja 2021”.

W ramach projektu zakupione zostały produkty, z których Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego wykonała paczki z artykułami spożywczymi dla 300 osób niepełnosprawnych i potrzebujących.

Dzięki dotacji Wojewody Małopolskiego, w pierwszym tygodniu grudnia chcemy dotrzeć z paczkami świątecznymi do jak największej liczby osób potrzebujących na terenie Powiatu Limanowskiego. Chcemy uświadomić tym osobom, że nie są sami ze swoimi problemami, ktoś o nich myśli i docenia”. – mówi Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej – Agata Zięba.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie w proces przygotowania paczek oraz naszym partnerom, którzy włączyli się finansowo i rzeczowo w akcję.

Partnerami, którzy wsparli akcję są:

  • Powiat Limanowski
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Małopolska Organizacja Turystyczna
  • Tymbark SA
  • Gomi Gazy
  • Loft House
  • Jasicówka
  • Firma PAK – FOL

Wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy.