You are currently viewing Poręba Wielka / Lubomierz. Już w ten weekend kolejne „Spacery Historyczne w Powiecie Limanowskim

Poręba Wielka / Lubomierz. Już w ten weekend kolejne „Spacery Historyczne w Powiecie Limanowskim

W sobotę 13 sierpnia wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć w historycznej wędrówce w PORĘBIE WIELKIEJ a w niedzielę 14 sierpnia w LUBOMIERZU (spacery poprowadzi Karol Wojtas).

PORĘBA WIELKA – Gmina Niedźwiedź

w sobotę 13 sierpnia 2022 roku o godz. 14:00 przy Orkanówce w Porębie Wielkiej rozpocznie się spacer „Władysław Orkan i jego goście na Orkanówce

W Porębie Wielkiej uczestnicy zwiedzą willę Władysława Orkana tak zwaną „Orkanówkę”. Drewniana willa w stylu zakopiańskim została zbudowana w latach 1903 – 1906. W budynku znajdują się obecnie wystawa i eksponaty które ukazują życie oraz twórczość Władysława Orkana. W pomieszczeniach możemy także zobaczyć pamiątki po członkach rodziny pisarza w tym po jego matce Katarzynie Smreczyńskiej. We wnętrzu można oglądać także eksponaty związane z kulturą i życiem codziennym Zagórzan. Władysław Orkan w swojej willi przyjmował wielu znamienitych gości. Jakich? Tego uczestnicy dowiedzą się podczas tego spaceru.

Spacer potrwa około 2 godzin i odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Orkanówka w Porębie Wielkiej

LUBOMIERZ – Gmina Mszana Dolna

w niedzielę 14 sierpnia 2022 roku o godz. 16:00 przy kościele pod wezwaniem Świętego Józefa w Lubomierzu, rozpocznie się spacer „Lubomierz wieś na pograniczu Beskidu Wyspowego i Gorców

W Lubomierzu uczestnicy spaceru zobaczą dawną zabudowę wsi oraz zwiedzą drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Józefa. Dowiedzą się także o historii miejscowości zarówno tej dawnej jak i nowszej w tym tragicznych wydarzeniach z czasu II wojny światowej oraz okupacji niemieckiej. 4 lipca 1943 roku Niemcy spalili w Lubomierzu plebanię i aresztowali trzech miejscowych ojców franciszkanów sprawujących posługę w parafii. Ojcowie ci trafili do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Lubomierz to wieś położona w górskim krajobrazie na pograniczu Beskidu Wyspowego i Gorców. Od wieków rozwijało się tu pasterstwo i przetwórstwo mleka owczego i krowiego. Podczas spaceru uczestnicy dowiedzą się także o historii pasterstwa w Beskidzie Wyspowym i Gorcach.

Potrwa około 2 godzin i odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Kościół w Lubomierzu

Wydarzenia te są kolejnymi z serii 12 spacerów historycznych. Udział w spacerach jest nieodpłatny. Godziny rozpoczęcia poszczególnego spaceru oraz miejsce startu podane są na stronie www.lotlimanowski.pl oraz na profilu LOT Powiatu Limanowskiego, na portalu Facebook i na lokalnych portalach informacyjnych – informuje Agata Zięba – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego