You are currently viewing Aplikacja „Dbaj o Swój Kraj”

Aplikacja „Dbaj o Swój Kraj”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego wykonała dedykowany portal turystyczny na którym docelowo w aplikacji znajduje się mapa powiatu limanowskiego. Celem zamontowanej w portalu aplikacji jest zbieranie na bieżąco wszystkich problemów jakie pojawiają się na szlakach, przy atrakcjach turystycznych, a następnie podejmowanie odpowiednich interwencji.

Od kiedy istniejemy jako organizacja, był to dla nas widoczny problem, bo wciąż otrzymywaliśmy zgłoszenia, że gdzieś drzewo leży na szlaku, albo tabliczka z oznakowaniem źle pokazuje szlak, w altance na szlaku są śmieci, ktoś pomalował wiatę sprayem, przewrócił kosz na śmieci itd.

Aplikacja zawiera rodzaj interwencji, pokazuje kto zarządza danym miejscem, daną atrakcją, znajduje się w niej kontakt do danej instytucji. W przypadku nietypowych interwencji istnieje
możliwość napisania przez formularz bezpośrednio do nas, wówczas osoba obsługująca portal będzie zgłaszać problem dalej.

Strona internetowe „Dbaj o Swój Kraj”
https://dbajoswojkraj.pl/

Aplikacja „Dbaj o Swój Kraj”
https://dbajoswojkraj.pl/app/