You are currently viewing Relacja ze spaceru historycznego w TYMBARKU

Relacja ze spaceru historycznego w TYMBARKU

W sobotę 3 września 2022 roku w Tymbarku odbył się dwunasty z tegorocznego cyklu spacer historyczny o tytule:Śladami II wojny światowej i okupacji niemieckiej po Tymbarku

W sobotnie popołudnie 3 września w Tymbarku odbył się ostatni dwunasty spacer z cyklu Spacerów Historycznych w Powiecie Limanowskim. Spacer ten nosił tytuł: „Śladami II wojny światowej i okupacji niemieckiej po Tymbarku”. Uczestnicy spaceru zebrali się tymbarskim rynku, aby wyruszyć w kolejną wędrówkę historyczną po miejscowości. Na początku prowadzący spacer Karol Wojtas przywitał wszystkich przybyłych oraz podsumował wszystkie tegoroczne wędrówki w poszczególnych miejscowościach naszego powiatu. Potem w skrócie przedstawił przebieg wydarzeń z września 1939 roku w powiecie limanowskim. Prowadzący opowiedział między innymi o walkach pod Kasiną Wielką stoczonych przez 10 Brygadę Kawalerii pod dowództwem ówczesnego pułkownika Stanisława Maczka. Następnie wszyscy podeszli pod pomnik znajdujący się na rynku, gdzie o nim opowiedział Karol Wojtas. Kolejnym punktem była tablica poświęcona Legionistom i Orlętom Lwowskim ustawiona w tym miejscu w latach 80 XX wieku. Później wszyscy przeszli pod tablicę ścieżki edukacyjno – turystycznej, gdzie prowadzący opowiedział o niektórych wydarzeniach z czasu okupacji niemieckiej w Tymbarku oraz o organizacjach konspiracyjnych działających na Ziemi Limanowskiej. Kolejnym punktem na trasie była kaplica grobowa Myszkowskich oraz dąb pamięci obok niej. Tam prowadzący opowiedział o wojennych losach członków rodziny Myszkowskich i Turskich. Z tego miejsca uczestnicy przeszli na cmentarz parafialny, gdzie przy pomniku poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej prowadzący opowiedział o losach wybranych osób upamiętnionych na tablicach. W tym miejscu także przedstawiono w skrócie życie i działalność inżyniera Józefa Marka, który spoczywa niedaleko kaplicy cmentarnej. Spod pomnika wszyscy przeszli w kierunku grobowca Turskich. Tam prowadzący opowiedział o działalności Zofii Turskiej podczas II wojny światowej i okupacji oraz o jej późniejszych losach. Na cmentarzu uczestnicy zobaczyli także groby wielu innych osób działających w konspiracji w czasie II wojny światowej lub weteranów walk o niepodległość Polski. Z cmentarza wszyscy przeszli na stację kolejową, gdzie Karol Wojtas opowiedział o zniszczeniach wojennych na linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz oraz pokazał na archiwalnych fotografiach jak wyglądał zniszczony budynek dworca w Tymbarku. Prowadzący zwrócił także uwagę na pewne dawne elementy zachowane na stacji kolejowej a które mogą zostać zniszczone np. zabytkowy reper. Po wykonaniu pamiątkowej fotografii wszyscy przeszli pod kolejna tablicę ścieżki edukacyjno – turystycznej znajdującą się przed zakładami „Tymabark”. Tam prowadzący opowiedział o działalności zakładów owocarskich w czasie II wojny światowej oraz o dziejach wybranych osób w czasie wojny. Potem uczestnicy przeszli pod tak zwany „Nowy Dwór” gdzie prowadzący przedstawił historię tego miejsca. Wspomniano o wydarzeniach w dworze Turskich w czasie okupacji oraz dziejach budynku po II wojnie światowej. Spod dworu część uczestników przeszła pod budynek Biblioteki Publicznej, aby zobaczyć tablicę poświęconą kapitanowi Tadeuszowi Paolone. Tam po krótkiej opowieści o życiu Tadeuszu Paolone oraz podsumowaniu wędrówki zakończył się ostatni w tym sezonie Spacer Historyczny w Powiecie Limanowskim.

„Spacery Historyczne” organizowane są przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego w ramach projektu „II Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego oraz organizacja innych wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu Limanowskiego”.