Projekt: Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 14.000,00 zł z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”. Łącznie koszt realizacji powyższego projektu będzie wynosił 18.000,00 zł. www.fundacja-arka.org W ramach projektu zakupione zostaną paczki z artykułami spożywczymi dla…

0 Komentarzy

Projekt: Modernizacja infrastruktury turystycznej i oznakowania tras wokół Góry Mogielica w Beskidzie Wyspowym

Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Gościnna. W ramach przygotowanego przez LOT projektu planowana jest modernizacja oznakowania szlaku narciarskiego Trasy Mogielica na odcinku 22 km. Równocześnie zostanie poprawione oznakowanie trasy rowerowej na odcinku 12 km na drogach dojazdowych do Trasy Mogielica. Audyt…

0 Komentarzy

Projekt: W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom

Konkurs „Małopolska Pszczoła” to inicjatywa Województwa Małopolskiego, której celem jest ochrona owadów zapylających i roślin. Na realizację projektów, w ramach konkursu samorządu województwa „Małopolska Pszczoła” przeznaczono łącznie 500 000,00 zł., z czego Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego otrzymała dofinansowanie w kwocie 47 000,00 zł! W ramach projektu zorganizowaliśmy nasadzenia 25.000 roślin miododajnych w 12…

0 Komentarzy

Szlak Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej

Szlak Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej to ponad 60 zinwentaryzowanych miejsc pamięci związanych z działalnością konspiracyjną mieszkańców Ziemi Limanowskiej i ofiarami hitlerowskiego terroru z lat 1939-1945. Przy okazji realizacji projektu opracowano mapę turystyczna z dokładnymi lokalizacjami atrakcji i przewodnik turystyczny z opisanymi atrakcjami oraz historycznymi zdjęciami. W centrum Limanowej powstał…

0 Komentarzy

„Spacery historyczne w Powiecie Limanowskim”

Projekt polega na organizacji w 12 miejscowościach Powiatu Limanowskiego spacerów historycznych prezentujących ciekawe miejsca, lokalną historię, wartościowe opowieści, dawnych gospodarzy. Spacery odbywają się w weekendy od września do grudnia. Czas trwania każdego spaceru to od 2 - 4 godzin. Spacery prowadzi Karol Wojtas Limanowianin, historyk, regionalista, licencjonowany przewodnik miejski po…

0 Komentarzy