You are currently viewing „Czyste Szlaki Powiatu Limanowskiego”

„Czyste Szlaki Powiatu Limanowskiego”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego, dzięki dotacji pozyskanej ze środków pochodzących z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, jesienią 2022 roku, zorganizowała pięć akcji „Czyste Szlaki Powiatu Limanowskiego”, w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Turystyczny Powiat Limanowski – edycja 2022”.

Akcje sprzątania, odbyły się w miesiącach październik-listopad i obejmowały następujące lokalizacje:

  1. 15.10.2022r. – Szlak na Mdodyń i osiedle Kosarzyska
  2. 15.10.2022r. – Osiedle Lipowe
  3. 18.10.2022r. – Szlak Mogielica od strony Zalesia
  4. 05.11.2022r. – Szlak niebieski – Przełęcz Gruszowiec – Śnieżnica – Młodzieżowy Ośrodek Rekreacyjno-Rekolekcyjny na Śnieznicy- Śnieżnica SKI- Szczyt Śnieżnicy 1006m n.p.m. – Śnieżnica Ski górna Stacja- Śnieżnica Ski Dolna Stacja- PKP Kasina Wielka Stacja Kolejowa
  5. 07.11.2022r. Szlak czerwony – Mały Szlak Beskidzki – Stacja Kolejowa w Kasinie Wielkiej – Wola Skrzydlańska – Szczyt Dzielec 646m n.p.m. –  Osiedle Wrzecionki – Druga grupa: Szlak czerwony na Lubogoszcz – osiedle Pańskie – Szczyt Lubogoszcz 968m n.p.m. – Mogiłka- Pomnik pamięci żołnierzy 24 Pułku Ułanów

W akcjach udział wzięły osoby dorosłe oraz młodzież i dzieci – łącznie 155 osób. Wszyscy sprzątający otrzymali worki na śmieci, chwytaki i rękawiczki, zorganizowaliśmy również transport. Ze środków pochodzących z dotacji, uczestnikom akcji zapewniliśmy wyżywienie, które przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich Lipowe, Koła Gospodyń Wiejskich Zalesie, Koła Gospodyń Wiejskich Zbludza oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Zagórzanki” z Kasiny Wielkiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za włączenie się w akcję!