You are currently viewing KONTENER WYSTAWIENNICZY PRZY TRASACH WIELOFUNKCYJNYCH WOKÓŁ GÓRY MOGIELICA

KONTENER WYSTAWIENNICZY PRZY TRASACH WIELOFUNKCYJNYCH WOKÓŁ GÓRY MOGIELICA

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego korzystając z dotacji uzyskanej z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PRO, na realizację zadania publicznego pt. „Akademia Turystyki Powiatu Limanowskiego”, zakupiła kontener wystawienniczy, który ustawiony został przy trasach wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica, gdzie w okresie letnim, gdy ruch turystyczny w tym regionie jest bardzo wzmożony, będzie miała siedzibę i prowadziła będzie działania promocyjne.

Parametry kontenera:

wymiary: 2,5mx6mx2,80m,

konstrukcja metalowa uzupełniona płytami warstwowymi,

wyposażenie: klimatyzacja, instalacja elektryczna, WC oraz podgrzewacz wody

Kontener będzie służył jako Mobilny System Informacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.