You are currently viewing Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki na realizację zadania publicznego pn. „Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki na realizację zadania publicznego pn. „Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. pn. „Kocham Polskę!” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim”.

W ramach przygotowanego przez LOT projektu planowany jest szereg akcji które będą miały na celu, wsparcie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, uświadomienie czym jest współczesny patriotyzm, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski, poznanie lokalnych wydarzeń historycznych oraz miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami patriotycznymi na Ziemi Limanowskiej.

W trakcie realizacji projektu planujemy:

Organizację Akademii Małego Patrioty w przedszkolach z terenu powiatu limanowskiego, w ramach której zorganizujemy cykl 20 spotkań w przedszkolach, podczas których zachęcimy najmłodsze dzieci do rozwijania wiedzy na temat ojczyzny. Każde przedszkole biorące udział w akcji otrzyma zestaw materiałów, śpiewniki patriotyczne, chorągiewki patriotyczne, pocztówki patriotyczne z lokalnym aspektem historycznym, gry edukacyjne, kolorowanki patriotyczne oraz Wielką Księgę Małego Patrioty. Nauczyciele otrzymają od prowadzącego gotowy konspekt do przeprowadzenia lekcji patriotycznej w przyszłości.

Przed świętem: 11 listopada 2023r oraz majowym 2024r planujemy akcję patriotyczną w ramach której zakupimy i przekażemy mieszkańcom i jednostkom samorządowym 160 Flag oraz 20 masztów flagowych z Flagą. Maszty zostaną zamontowane w ogólnie dostępnym miejscu aby jeszcze silniej zjednoczyć nasz kraj i jako dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Maszty i Flagi wywieszone przed świętami patriotycznymi nie tylko uhonorują Poległych za niepodległość ale także zachęcą do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.

Wykonamy dwie 50m flagi i wybierzemy polanę w Gorcach i polanę na Mogielicy gdzie rozwiniemy flagę i napis KOCHAM POLSKĘ następnie wykonamy zdjęcia z drona. Materiał prześlemy do lokalnych redakcji z informacją o projekcie. Wybierzemy malownicze miejsce aby pokazać jak piękna jest Małopolska i dlaczego warto kochać swój kraj.

Zorganizujemy 4 spacery historyczne dla mieszkańców i turystów odwiedzających nasz region. Spacery powiązane będą z działalnością AK na terenie powiatu limanowskiego lub ze świętem patriotycznym, uczestnikom zakupimy pamiątkowe gadżety z Logo LOT i Małopolski.

Zorganizujemy 2 kursy z zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia, stanach nadzwyczajnych, bezpieczeństwa państwa i edukacji obronnej oraz 2 kursy pierwszej pomocy medycznej i działań ratowniczych. Poziom dostosowany będzie do zaawansowania dzieci i młodzieży młodszej.

Dodrukujemy opracowane w 2021r. pocztówki przedstawiające lokalne wydarzenia historyczne i śpiewniki pieśni patriotycznych, materiały wykorzystamy podczas zajęć Akademii Małego Patrioty.

Zadanie publiczne pn. „Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim”, zaplanowane jest na okres dwóch lat, jego realizacja potrwa do 30 czerwca 2024r.

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł.