You are currently viewing Rozbudowa Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej

Rozbudowa Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego, pozyskała środki finansowe z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, w ramach konkursu: „Programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny – Edycja 2022, Priorytet I”

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy następujące zadania:

  • Aktualizację zawartości wydanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego, w 2000 roku, rozszerzonego o nowe treści w 2021 roku, przewodnika po szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej i wydruk 2000 egzemplarzy.

  • Aktualizację zawartości wydanej przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego, w 2000 roku, mapy po szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej i wydruk 5000 egzemplarzy.

  • Organizacja 3 spacerów historycznych, na obszarze powiatu limanowskiego, prezentujących ciekawe miejsca, lokalną historię, wartościowe opowieści, dawnych gospodarzy. Spacery będą odbywały się w weekendy od sierpnia do końca października, a prowadzącymi będą historycy, regionaliści, pasjonaci lokalnej historii, członkowie lokalnych stowarzyszeń historycznych. Planujemy aby w spotkaniach wzięła udział również młodzież szkolna. Dla uczestników spacerów planowany jest zakup drobnych gadżetów, które będą losowane przez prowadzącego wśród zgromadzonych osób.

  • Wykonanie 7 tablic prezentujących treści historyczne o Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej. W 2020 roku w ramach projektu Szlak Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej wykonaliśmy 12 tablic prezentujących treści historyczne związane z działalnością AK na ziemi limanowskiej, w 2022 roku w ramach niniejszego projektu chcemy wykonać kolejne 7 tablic. Wstępne propozycje lokalizacji to:1. Stara Wieś – pomnik ofiar niemieckiej pacyfikacji 1944 r. 2. Kłodne – pomnik ofiar niemieckiej pacyfikacji 1944r. 3. Lubomierz – miejsce niemieckiej pacyfikacji z lipca 1943 r. 4. Kasina Wielka – Miejsca pamięci upamiętnione w przewodniku. Na terenie Kasiny Wielkiej miały miejsce walki we wrześniu 1939r. akcje partyzanckie oraz dwie pacyfikacje. 5. Laskowa – Działalność konspiracyjna, tajne nauczanie w rejonie dworu Michałowskich w Laskowej 6. Gruszowiec – w pobliżu pomnika ofiar niemieckiej pacyfikacji z 1 listopada 1944 r. brakuje informacji na temat wszystkich ofiar oraz wydarzeń z 1944r. 7. Chyszówki- Obok tablic turystycznych i szlaków PTTK na Przełęczy Marszałka E. Rydza-Śmigłego.Na przełęczy znajdują się tablice poświęcone I wojnie światowej, natomiast brak jest informacji na temat historii tego miejsca w czasie II wojny światowej.
  • Wykonanie strony internetowej szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej. Strona szlaku, która powstanie stanie się sercem projektu. To tutaj znajdą się wszystkie dotychczas zgromadzone materiały, których na dzień dzisiejszy mamy potężny zasób,a są to: zdjęcia i dokumenty, których nie sposób będzie wykorzystać w przewodniku i w mapie. Wszystkie zgromadzone materiały do szlaku, które nie znajdą się w publikacji zyskają nową przestrzeń ekspozycyjną. Strona będzie prowadzona w uzupełnieniu do istniejącego profilu szlaku AK na FB.
  • Organizacja spotkania popularyzujących tematykę szlaku AK wśród mieszkańców powiatu limanowskiego. Planowane są spotkania promujące tematykę Szlaku Armii Krajowej w formie publicznych wysłuchań otwartych dla każdego zainteresowanego mieszkańca Powiatu Limanowskiego. Informację o planowanych spotkaniach roześlemy do szkół z terenu powiatu limanowskiego, aby zachęcić młodzież wraz z nauczycielami do udziału w spotkaniach, które mogą być potraktowane jako lekcja historii. Spotkania zaplanujemy w Limanowej ponieważ jest ona centralnym miejscem, a chcemy zapewnić równy dostęp do informacji mieszkańcom z rożnych stron powiatu limanowskiego. Oprócz części wykładowej zostanie zaplanowana część dyskusyjna. Z pieniędzy w projekcie dla uczestników zapewnimy wyżywienie, podczas spotkań zostaną przekazane materiały wydane w ramach projektu ( przewodnik, mapy, itp.).

Realizacja zadania publicznego pn. Rozbudowa Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej, potrwa do 15.11.2022 roku.

Kwota dofinansowania:110 000,00 zł