You are currently viewing Mszana Dolna – Rusza kolejna edycja spacerów historycznych

Mszana Dolna – Rusza kolejna edycja spacerów historycznych

Pierwszy spacer rozpocznie się w sobotę 26 sierpnia 2023 roku o godz. 1630
w Mszanie Dolnej przed bramą główną cmentarza parafialnego.
Temat przewodni spaceru historycznego:

Mszana Dolna w 1914 roku

Pod koniec XIX wieku doszło do kilku wydarzeń, które przyspieszyły tworzenie się w Mszanie Dolnej drugiego centrum społeczno-gospodarczego w zachodniej części powiatu limanowskiego. W 1883 r. utworzono Sąd Powiatowy ze znacznym okręgiem sądowym, w 1884 r. otwarto stację Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, a w 1885 r. uruchomiono ważną fabrykę konserw rybnych C. Warhanek. Za sprawą miejscowych urzędników rozwijały się stowarzyszenia kulturalno-oświatowe. Na miejscowego życie gospodarcze oddziaływali właściciele środków produkcji, rozwijał się handel i rzemiosło. Powstawały nowe budynki (w tym nowy kościół parafialny, gmach sądu, urzędu gminnego, synagoga, rzeźnia gminna). 

W 1914 r. Mszana Dolna stała się sceną ważnych wydarzeń I wojny światowej. Utworzono powiatowe struktury Naczelnego Komitetu Narodowego, a we wrześniu rozwiązano Legion Wschodni. Intensywnie działał Józef Haller. Mimo że nie dotarły tu bezpośrednie działania wojenne, jesienią 1914 roku Mszana Dolna stała się zapleczem logistycznym armii Austro-Węgier.

Spacer poprowadzi Michał Wójcik

Spacer potrwa około 2,5 godziny i odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne