You are currently viewing Logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

Logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego ogłosił w październiku konkurs na opracowanie logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. Konkurs skierowany był do projektantów, artystów plastycznych, uczniów, studentów, absolwentów szkół i uczelni wyższych – osób fizycznych, prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub też mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja konkursowa w regulaminie określiła, że logo powinno kojarzyć się z powiatem, jego historią, tradycją, kulturą, przyrodą lub innymi walorami charakterystycznymi dla powiatu i jego społeczności, być oryginalne, czytelne i funkcjonalne, cechować się wysokim poziomem artystycznym, spełniać jednocześnie rolę marketingową i informacyjną.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac od 6 autorów. Na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2019r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej, komisja konkursowa dokonała oceny i wybrała zwycięską pracę. Laureatem został Kamil Leśniak z Pisarzowej.

Wybrane logo prezentuje się następująco:

Przedstawia ono krajobraz Beskidu Wyspowego podczas zachodu słońca, a dokładniej trasę na szczyt Mogielicy i znajdującą się tam wieżę widokową. Za zwycięską pracę autor otrzymał w dniu 22 listopada 2019 r. z rąk Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi oraz Prezesa LOT-u Agaty Zięba, nagrodę finansową w wysokości 1 000 zł. W przekazaniu nagrody uczestniczyli również Skarbnik LOT-u Elżbieta Młynarczyk i Członek Komisji Rewizyjnej LOT-u Paweł Tokarczyk.


Dodaj komentarz