You are currently viewing Powiatowy Dzień Dziecka za nami!

Powiatowy Dzień Dziecka za nami!

W dniu 5 czerwca 2022 roku  na terenie Parku Podworskiego Hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej odbył się Powiatowy Dzień Dziecka,  w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Powiat Limanowski Pomaga Ukrainie”. We wspólnej zabawie wzięły udział dzieci z Polski oraz z Ukrainy,  wraz  z opiekunami, łącznie około 1000 osób. Spotkanie otworzył Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, który w swoim przemówieniu powitał zaproszonych gości, następnie głos zabrała Pani Julia Kuryliszyn, która przyjechała do Poręby Wielkiej z zaprzyjaźnionego z Powiatem Limanowskim, Powiatu Stryjskiego na Ukrainie. Na wydarzeniu nie zabrakło również zaproszonych gości, obecna była Pani Agata Zięba Wicestarosta Limanowski, Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego, Pan Czesław Kawalec Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Radni Powiatu Limanowskiego Grzegorz Wójcik i Stefan Hutek Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

W programie imprezy nie zabrakło licznych atrakcji dla najmłodszych takich jak: wykonywanie tatuaży na skórze, malowanie włosów farbami, plecenie warkoczyków i zdobienie koralikami, malowanie twarzy, gry ruchowe, jazda na konikach, loteria fantowa, malowanie na streczu, dmuchańce, wata cukrowa, baloniki, bańki mydlane i wiele innych. Wszystkie osoby biorące udział we wspólnej zabawie miały zapewnione wyżywienie i zimne napoje. Na scenie amfiteatru odbyły się  występy wokalne i taneczne dzieci z Ukrainy oraz lokalnych zespołów ludowych.

Podziękowania należą się dzielnym animatorom z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Limanowej, GOPSu z Niedżwiedzia animatorom z Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Niedźwiedziu oraz  wspaniałym wolontariuszom ze Stowarzyszenia Kierunek Przyszłość z Niedźwiedzia oraz Pani Karolinie Zapała za prowadzenie Powiatowego Dnia Dziecka.

Serdecznie dziękujemy firmie Maspex z Tymbarku,  za przekazanie soków i napoi dla dzieci oraz Firmie Gomi z Limanowej za przekazanie butli z helem do napełniania balonów. 

Organizatorem wydarzenia była Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego wspólnie z Gminną Biblioteką i Ośrodkiem Kultury w Niedźwiedziu.

Galeria z wydarzenia:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=519077986674791&id=100057177831018

Wydarzenie dofinansowano ze środków budżetu państwa, w związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy, dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.