You are currently viewing Projekt: Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Projekt: Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 14.000,00 zł z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego- edycja 2021 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”. Łącznie koszt realizacji powyższego projektu będzie wynosił 18.000,00 zł.

W ramach projektu zakupione zostały paczki z artykułami spożywczymi dla 300 osób niepełnosprawnych, m.in. trafiły one do: Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dobrej, Stowarzyszenia Przystań a Tymbarku, Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Mszanie Dolnej (PSONI) oraz do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tymbarku.

„Dzięki dotacji Wojewody Małopolskiego, w pierwszym tygodniu grudnia rozdaliśmy paczki świąteczne do jak największej liczby osób potrzebujących na terenie Powiatu Limanowskiego. Dzięki rozdaniu paczek pomogliśmy osobom w trudnej sytuacji życiowej, wypłynęło to na zbudowanie pozytywnych relacji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, zbudowanie pozytywnego wyobrażenia wśród osób niepełnosprawnych na temat tego, że są akceptowani i doceniani w społeczeństwie.

Planowany termin realizacji w/w zadania to 2 listopada – 31 grudnia 2021r.

Partnerami w realizacji zadania są: