You are currently viewing Zadanie publiczne: „Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim”

Zadanie publiczne: „Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego zakończyła realizację zadania publicznego pt. ” Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim”, finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku pn. „Kocham Polskę!” oraz „ Małopolska! Postaw na edukację”.

W ramach zadania w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie zorganizowaliśmy Wieczór Pieśni Patriotycznych, połączony ze wspólnym śpiewaniem przy akompaniamencie wynajętego zespołu. Uczestnikom koncertu przekazaliśmy śpiewniki pieśni patriotycznych, flagi narodowe wraz z drzewcem, przewodniki oraz mapy Szlaku AK na Ziemi Limanowskiej, natomiast Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało gorący poczęstunek. Przed koncertem nastąpiło złożenie wiązanek pod Pomnikiem Partyzanckim w Szczawie, odbyła się Msza Św. w intencji ojczyzny a następnie w budynku pijalni została przedstawiona prezentacja Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej, którą poprowadził historyk, autor koncepcji szlaku. W trakcie trwania imprezy miła miejsce również prezentacja umundurowania i uzbrojenia, przygotowana prze Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1.PSP AK ze Słopnic.

Kolejnym punktem w realizacji zadania było zorganizowanie „Akademii Małego Patrioty”. W tym celu w trzech przedszkolach Powiatu Limanowskiego zostały przeprowadzone zajęcia, w ramach których dzieci zostały zainspirowane do poznawania historii Polski, poznały znaczenie symboli narodowych, wspólnie z prowadzącą wysłuchały Hymnu Narodowego oraz zostały zaangażowane w wykonanie ozdób o tematyce patriotycznej. Dla każdego dziecka zakupiliśmy malowanki patriotyczne, przedszkole otrzymało gry edukacyjne, śpiewniki pieśni patriotycznych, pocztówki o lokalnej tematyce patriotycznej, puzzle historyczne oraz flagę narodową. Nauczyciele otrzymali od prowadzącej zajęcia, gotowy konspekt do przeprowadzenia w przyszłości lekcji patriotycznej. Przed dniem 11 listopada do kilkudziesięciu szkół podstawowych i przedszkoli Powiatu Limanowskiego przekazaliśmy zestawy Małego Patrioty tj. malowanki patriotyczne, śpiewniki pieśni patriotycznych, flagi narodowe, gry edukacyjne oraz puzzle i pocztówki o lokalnej tematyce historycznej.

W ramach realizacji zadania zakupiliśmy 12 masztów flagowych wraz z flagą i przekazaliśmy je do 12 samorządów Powiatu Limanowskiego. Maszty zostały zamontowanie w ziemi,  w centralnym,  ogólnie dostępnym dla mieszkańców miejscu, tak abyśmy mogli wspólnie promować patriotyzm i pielęgnować narodowe tradycje. Zakupiliśmy również 200 flag Polski z drzewcem a następnie przed świętem 11 listopada przekazaliśmy je do szkół, przedszkoli, samorządów oraz do mieszkańców Powiatu Limanowskiego.

Ostatnim punktem zadani było zorganizowanie akcji Kocham Polskę. W tym celu została uszyta 100m. flaga narodowa z napisem Kocham Polskę, a następnie z pomocą dzieci z Powiatu Limanowskiego, zespołu regionalnemu Zasadnioki oraz pracowników Nadleśnictwa w Limanowej, na Polanie Stumorgowej pod Mogielicą wykonaliśmy zdjęcia oraz krótki spot, którego głównym celem jest budowanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie jak piękny jest powiat limanowski, dlaczego warto kochać swój kraj oraz zaproszenie turystów do odwiedzenia powiatu limanowskiego.

Całkowity kwota uzyskana z dotacji: 30 000,00 zł.

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego: 30 009,92 zł.

Oświadczamy, iż w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dane te dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia, w tym dotyczące wyrażenia zgody, w razie takiej konieczności, na gromadzenie, przetwarzanie i przekazanie danych osobowych oraz, że została przekazana w imieniu Zleceniodawcy klauzula informacyjna, o której mowa w art. 14 RODO.