You are currently viewing Projekt: ,, Etnolimanowski – wsparcie w zakupie strojów górali białych, zagórzan i lachów limanowskich oraz organizacja warsztatów etnograficznych”

Projekt: ,, Etnolimanowski – wsparcie w zakupie strojów górali białych, zagórzan i lachów limanowskich oraz organizacja warsztatów etnograficznych”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu w 2022 roku pn. ,, Etno Małopolska ”na realizację zadania publicznego pod nazwą ,, Etnolimanowski – wsparcie w zakupie strojów górali białych, zagórzan i lachów limanowskich oraz organizacja warsztatów etnograficznych ”.

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy następujące zadania:

  • Zakup elementów strojów regionalnych:

W ramach działania planujemy zakup elementów strojów regionalnych dla 4 oddziałów Związków Podhalan, które działają na terenie powiatu limanowskiego. W ramach zadania planowany jest zakup elementów strojów dla oddziału związku w Słopnicach, Oddziału w Kamienicy – Górale biali oraz Oddziału w Lubomierzu i Niedźwiedziu. W ramach zadania zostaną zakupione spodnie (portki), serdaki, spinki. Zakupy zostaną wykonane w porozumieniu z etnografem. Członkowie Związków są również członkami lokalnych zespołów regionalnych i zakupione stroje będą wykorzystywane przez członków do występów zespołów.

  • Organizacja warsztatów etnograficznych:

W ramach działania planujemy po wykonanych zakupach elementów strojów regionalnych zorganizujemy dla grupy 60 osób (członków zespołów regionalnych oraz członków 4 oddziałów związków Podhalan z terenu powiatu limanowskiego) warsztaty. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane zakupione w projekcie stroje / elementy strojów oraz zostaną omówione cechy charakterystyczne ubiorów Białych Górali i Zagórzan.

Wartość pozyskanej dotacji wynosi: 15 000 zł

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2022 r.