You are currently viewing Zadanie publiczne pn. „Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim – edycja 2022r.”

Zadanie publiczne pn. „Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim – edycja 2022r.”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego uzyskała środki z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. pn. „Kocham Polskę!” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Dbamy o Polskę w Powiecie Limanowskim-edycja 2022”,

W ramach przygotowanego przez LOT projektu planowany jest szereg akcji które będą miały na celu, wsparcie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, uświadomienie czym jest współczesny patriotyzm, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski, poznanie lokalnych wydarzeń historycznych oraz miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami patriotycznymi na Ziemi Limanowskiej.

W trakcie realizacji projektu planujemy:

  • Organizację Akademii Małego Patrioty w przedszkolach z terenu powiatu limanowskiego, w ramach której zorganizujemy cykl 10 spotkań w przedszkolach, podczas których zachęcimy najmłodsze dzieci do rozwijania wiedzy na temat ojczyzny. Każde przedszkole biorące udział w akcji otrzyma zestaw materiałów, śpiewniki patriotyczne, biało czerwone balony, chorągiewki patriotyczne, pocztówki patriotyczne z lokalnym aspektem historycznym, gry edukacyjne, kolorowanki patriotyczne oraz Wielką Księgę Małego Patrioty. Nauczyciele otrzymają od prowadzącego gotowy konspekt do przeprowadzenia lekcji patriotycznej w przyszłości. Każda placówka otrzyma również 2-ramienny, naścienny uchwyty flagowy wraz z kompletem flag i drzewców, w celu umieszczenia ich na fasadzie budynku.
  • Zorganizujemy akcję „Kocham Polskę” poprzez zakup i przekazanie mieszkańcom powiatu limanowskiego śpiewnika pieśni patriotycznych oraz 80 sztuk Flag Narodowych wraz z drzewcem, przed świętem 11 listopada.

Wartość pozyskanej dotacji wynosi 10 800,00 zł.

Realizacja projektu potrwa do 16 grudnia 2022 r.