You are currently viewing Przekazanie zestawów „Małego Patrioty”

Przekazanie zestawów „Małego Patrioty”

Cieszymy się bardzo z dużego zainteresowana akcją przekazania zestawów „Małego Patrioty”.

Mamy nadzieję że pomoce dydaktyczne o lokalnym kontekście historycznym pomogą nauczycielom w przeprowadzeniu lekcji patriotycznych, a uczniowie poznają wydarzenia które miały miejsce w najbliższej okolicy.