You are currently viewing TYMBARK – Zapraszamy na kolejny spacer historyczny

TYMBARK – Zapraszamy na kolejny spacer historyczny

Spacer rozpocznie się w sobotę 8 czerwca 2024 roku o godz. 1600 w Tymbarku na rynku. Temat przewodni spaceru historycznego:

Galicyjski i międzywojenny Tymbark

Podczas drugiego spaceru prowadzący przypomni o tradycjach instytucjonalnych Tymbarku w okresie galicyjskim (w tym sądowniczych).  Ponadto Tymbark pozostawał długo drugim miastem w Powiecie Limanowskim, stąd szczególną uwagę zwrócimy na jego układ urbanistyczny. Wśród poruszonych ciekawostek historycznych znajdą się wydarzenia polityczne okresu międzywojennego, m.in. wizyta prezydenta II RP Ignacego Mościckiego w 1929 r., a także sylwetki wybranych zasłużonych osób.

Spacer poprowadzi Michał Wójcik

Spacer potrwa około 2,5 godziny i odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

żródło: kolekcja prywatna Tymbark