You are currently viewing Relacja z III Konferencji Pszczelarskiej Powiatu Limanowskiego.

Relacja z III Konferencji Pszczelarskiej Powiatu Limanowskiego.

W piątek 25 sierpnia br. odbyła się III Konferencja Pszczelarska Powiatu Limanowskiego zorganizowana w ramach projektu pn. ,,W Powiecie Limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2023”, który realizowany jest dzięki otrzymanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolska Pszczoła” w 2023

III Powiatową Konferencję pszczelarską otworzył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, który zaakcentował jak ważne jest dla nas wszystkich pszczelarstwo. Wszystko co pochodzi od pszczół jest przydatne  i niezmiernie korzystne dla człowieka i środowiska naturalnego. Zatem dbajmy o pszczoły i podejmujmy działania je wspierające.

Powiat Limanowski to także ważne miejsce na mapie pszczelarskiej Polski. To tutaj znajduje się obszar hodowli zachowawczej unikalnej pszczoły Linii Dobra.

Podczas konferencji pszczelarze oraz zainteresowani pszczelarstwem wysłuchali w pierwszej kolejności dwóch prelekcji dr hab. Pawła Chorbińskiego prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, „Monitoring i zwalczanie warrozy u pszczół”  oraz  „Zgnilec amerykański aktualnym zagrożeniem dla pszczół”

Na zakończenie wystąpił Pan mgr inż. Rafał Szela – architekt krajobrazu, pszczelarz, pomysłodawca programu edukacyjnego #TAKdlaPszczół z prelekcja Jak zbudować ogród przyjazny pszczołom oraz wpływ zmian klimatu na pszczoły.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne i aktywne uczestnictwo a prelegentom za wartościowe prezentacje.

Do zobaczenia na kolejnej konferencji.

Logotyp LOT , logotyp Małopolska i napis o współfinansowaniu