You are currently viewing III Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

III Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

05.03.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się III Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LOT Powiatu Limanowskiego za rok 2020, zatwierdzenia sprawozdania z działalności LOT Powiatu Limanowskiego za rok 2020, przyjęcia planu pracy LOT Powiatu Limanowskiego na rok 2021 rok, ustalenia wysokości składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono plan pracy na 2021 rok. Omówiono stan realizacji złożonych projektów do dofinansowania, założenia i stan prac nad projektami planowanymi do złożenia w ramach dostępnych środków w naborach w ministerstwach, konkursach ogłaszanych przez Województwo Małopolskie. Przedstawiono propozycje nowych wydarzeń turystycznych w Powiecie Limanowskim.

Spotkanie poprowadziła Wiceprezes Lokalnej Ogranizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego – Pani Ewa Filipiak. Powiat Limanowski reprezentował Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, Lokalną Grupę Działania “Przyjazna Ziemia Limanowska” – Janusz Pazdan, Gorczańską Organizację Turystyczną – Paweł Tokarczyk. Ponadto w spotkaniu udział wzięli członkowie LOT-u: Elżbieta Młynarczyk, Robert Surdziel i Czesław Abram.

Dodaj komentarz