You are currently viewing Relacja ze spacerów historycznych       w Dobrej oraz Łukowicy.

Relacja ze spacerów historycznych w Dobrej oraz Łukowicy.

W ten weekend odbyły się piąty i szósty spacer historyczny z zaplanowanego cyklu dwunastu „Spacerów Historycznych w Powiecie Limanowskim”. W sobotnie popołudnie 31 lipca 2021 r. w Dobrej odbył się spacer pod tytułem: „Małachowscy, Pordesowie oraz Leopold Węgrzynowicz” a w niedzielę 1 sierpnia 2021 r. w Łukowicy odbył się spacer pod tytułem: „Michał Sędziwój i niezwykła świątynia parafialna”.

W DOBREJ sobotni spacer rozpoczął się przed zabytkowym drewnianym kościołem pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Tu przybyłych gości powitał prowadzący spacery Karol Wojtas i wprowadził uczestników w tematykę spotkania. Następnie wszyscy weszli do wnętrza zabytkowej świątyni, gdzie uczestników spaceru przywitał proboszcz parafii w Dobrej ks. Wojciech Sroka. Potem dzieje parafii oraz historię tej świątyni przybliżył Karol Wojtas. Wypowiedź tą uzupełnili także miejscowy historyk Adrian Cieślik oraz ks. proboszcz Wojciech Sroka. Po zwiedzeniu starego kościoła uczestnicy spaceru udali się do nowej świątyni parafialnej, aby ją zwiedzić po drodze oglądając także z zewnątrz zabytkową plebanię. Kolejnym punktem spaceru był cmentarz parafialny na którym uczestnicy zobaczyli groby mieszkańców Dobrej – żołnierzy II wojny światowej w tym członków Armii Krajowej. Na cmentarzu uczestnicy zobaczyli też stare nagrobki oraz groby zasłużonych kapłanów, artystów i działaczy społecznych. Głównym punktem tej części jednak była wizyta przy grobie Leopolda Węgrzynowicza. Prowadzący spacer przy grobowcu przybliżył postać tego wybitnego działacza oraz organizatora turystki w Polsce i na Ziemi Limanowskiej. Z cmentarza grupa uczestników przeszła do parku podworskiego w centrum miejscowości. Po drodze prowadzący przybliżył przemysłową historię Dobrej w tym fakt istnienia w tej miejscowości przez pewien czas w XIX wieku rafinerii oraz historię miejscowego tartaku Pordesów. Następnie wszyscy przeszli w miejsce, gdzie stał dawniej dobrzański dwór. Uczestnicy także zobaczyli podworskie zabudowania gospodarcze w tym kamienny budynek z czasów, gdy mieszkała tu rodzina Pordesów. W parku zakończyła się zasadnicza część spaceru, ale grupa kilku osób jeszcze wraz z prowadzącym udała się pod dom rodzinny Węgrzynowiczów, aby tam zobaczyć tablicę poświęconą Leopoldowi Węgrzynowiczowi.

Uczestnicy spaceru historycznego w Dobrej

Warto wiedzieć, że drewniany zabytkowy kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza został ufundowany przez Jerzego Dominika Lubomirskiego po pożarze poprzedniego średniowiecznego. Został zbudowany w latach 1678 – 1684. W jego wnętrzu znajduje się cenne wyposażenie w tym w ołtarzu głównym obraz Przemienia Pańskiego. Przez wieki w kościele znajdował się obraz Matki Boskiej Szkaplerznej czczony przez miejscowych mieszkańców a przeniesiony 30 lat temu do nowego kościoła parafialnego.

W ŁUKOWICY, w niedzielne popołudnie przy zabytkowym drewnianym kościele pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła rozpoczął się kolejny spacer historyczny. Na początku wszystkich powitał prowadzący spacer Karol Wojtas. Potem wszyscy weszli do wnętrza zabytkowej świątyni, gdzie wszystkich powitał ks. Wiesław Majca – proboszcz parafii w Łukowicy. Następnie prowadzący spacer przybliżył wszystkim dzieje parafii oraz historię świątyni. Karol Wojtas przedstawił zawiłe dzieje tego kościoła oraz wyniki najnowszych badań i odkryć dokonanych podczas prowadzonych prac konserwatorskich w ostatnich latach. Potem wszyscy mogli z bliska podziwiać odnowione wnętrze świątyni w tym odkrytą i odrestaurowaną polichromię wnętrza a także odnowione zabytkowe ołtarze oraz inne elementy wyposażenia. W wnętrzu świątyni prowadzący spacer przybliżył także uczestnikom postać Michała Sędziwoja – alchemika, lekarza i dyplomatę urodzonego w Łukowicy. Kolejnym punktem spaceru był pobliski cmentarz parafialny. Niestety po chwili, gdy uczestnicy dotarli na miejsce zaczęła się ogromna burza. Tu ze względu na warunki atmosferyczne zakończył się spacer, ale grupa kilku osób mająca ubrania przeciw deszczowe i parasole postanowiła z prowadzącym mimo ulewy przejść jeszcze do parku dworskiego, aby tam w altanie dokończyć opowieść o przeszłości Łukowicy. Tu w strugach deszczu w altanie spacer zakończył się.

Uczestnicy spaceru historycznego w Łukowicy

            Warto wiedzieć, że drewniany zabytkowy kościół pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła w Łukowicy jest trzecią świątynią parafialną na tym miejscu. W ostatnich latach przeszedł on gruntowną restaurację. Podczas prac konserwatorskich odkryto i odsłonięto cenne polichromie na ścianach w prezbiterium i nawie. We wnętrzu znajdują się cenne elementy zabytkowego wyposażenia w tym gotycki obraz rodziny Maryi czy barokowe ołtarze.

„Spacery Historyczne w Powiecie Limanowskim” organizowane są przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego w ramach projektu „Spotkania z historią w Powiecie Limanowskim”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.