You are currently viewing Projekt: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych i wypoczynkowych

Projekt: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych i wypoczynkowych

Lokalna Organizacja Turystyczna zakończyła
realizację projektu finansowanego ze środków budżetu Województwa Małopolskiego
pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego
poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych i wypoczynkowych.

W ramach projektu zagospodarowaliśmy pod cele
turystyczne 4 miejsca na terenie powiatu limanowskiego. Lokalizacje:

  • Punkt Kanina
  • Punkt Wysokie
  • Punkt Zalesie
  • Punkt Szczawa

Każdy z punktów został odpowiednio utwardzony,
wyposażony w elementy małej architektury (wiaty, ławostoły, kosze na śmieci,
stojaki na rowery, ławki, tablice informacyjne oraz inne możliwe do realizacji
elementy zagospodarowania turystycznego).

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 1 w miejscowości Zalesie     

Budowa wiaty wolnostojącej na Zalesiu o powierzchni zabudowy 35 m2 z utwardzeniem, wykonanie ogrodzenia drewnianego oraz 6 wiat o powierzchni zabudowy 3,7 m2 z utwardzeniem. Powstała infrastruktura zwiększy atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną kompleksu sportowego w skład, którego wchodzą m.in. stadion piłkarki oraz narciarskie trasy biegowe wokół Góry Mogielica w Miejscowości Zalesie. W 35-metrowej altanie znajduje się tablica informacyjna i mapa szlaków i atrakcji wokół Mogielicy.
Mapa umieszczona wewnątrz wiaty zawiera panoramę z Mogielicy wykonaną przez Rafał Ociepkę z oznaczeniem szczytów. Podkład mapowy i opis atrakcji wykonało niezawodne wydawnictwo Compass z Krakowa.

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 2 w miejscowości Szczawa

Wykonano przełożenie bramy oraz ogrodzenia, utwardzenie terenu, doposażenie otoczenia pijalni wód mineralnych w przenośne leżaki donice, stoły ławki, kosze na śmieci. Utworzono 7 miejsc postojowych przy pijalni wód mineralnych w Szczawie. Wykonano także tablicę informacyjną zamontowaną na ogrodzeniu nowego parkingu. Tablica informacyjna posiada podkład z mapą szlaków i atrakcji w okolicy. Mapa zawiera panoramę z Gorca wykonaną przez Rafała Ociepkę z oznaczeniem szczytów. Podkład mapowy i opis atrakcji wykonało wydawnictwo Compass z Krakowa. Inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej otoczenia pijalni wód mineralnych.                                                                                                                                              

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 3 w miejscowości Kanina

Budowa wiaty o wymiarach 7m x 3,70m z podłożem wewnątrz wiaty. Wyposażenie wiaty
w ławostół, tablicę informacyjną, utwardzenie powierzchni gruntu o powierzchni 300m2, wyposażenie wiaty w stojak na rowery i kosz na śmieci. Tablica informacyjna zawiera panoramę z Kaniny wykonaną przez Rafała Ociepkę z oznaczeniem szczytów. Podkład mapowy i opis atrakcji wykonało również wydawnictwo Compass.                                                                                      

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 4 w miejscowości Wysokie

Budowa wiaty o wymiarach 7m x 3,70m z podłożem wewnątrz wiaty, Wyposażenie wiaty
w ławostół, wykonanie tablicy informacyjnej, ogrodzenia z żerdzi, utwardzenie powierzchni gruntu,  wyposażenie wiaty w stojak na rowery i kosz na śmieci. Tablica informacyjna zawiera panoramę z Wysokiego wykonaną przez Rafała Ociepkę
z oznaczeniem szczytów. Podkład mapowy i opis atrakcji wykonało wydawnictwo Compass z Krakowa.

Dziękujemy Gminie Limanowa na czele z Panem Wójtem Janem Skrzekutem za współpracę i użyczenie terenu pod inwestycje. Dziękujemy także Gminie Kamienica i Panu Wójtowi Władysławowi Sadowskiemu za współpracę i użyczenie terenu.
Podziękowania także dla Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi za nadzór nad inwestycją w Kaninie i Wysokim i prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycje w Kaninie. Dziękujemy także inspektorom nadzoru, projektantom oraz dla wykonawcy Pana Jana Wojtasa Usługi Ogólnobudowlane za profesjonalną realizację.

Środki na realizację projektu pozyskano z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wartość pozyskanych środków to 297 466 zł, z czego dofinansowanie to 100% realizowanej inwestycji.

Dodaj komentarz