You are currently viewing Relacja ze spaceru historycznego w PISARZOWEJ

Relacja ze spaceru historycznego w PISARZOWEJ

W sobotę 27 sierpnia 2022 roku w Pisarzowej odbył się jedenasty z tegorocznego cyklu spacer historyczny o tytule:Królewska wieś Pisarzowa

W słoneczne ciepłe popołudnie w Pisarzowej rozpoczął się kolejny jedenasty spacer z cyklu Spacerów Historycznych w Powiecie Limanowskim. Spacer ten nosił tytuł: „Królewska wieś Pisarzowa”. Uczestnicy spaceru zebrali się przed zabytkowym kościołem pod wezwaniem Świętego Jana Ewangelisty, gdzie rozpoczęła się wędrówka po miejscowości. Na początku prowadzący spacery Karol Wojtas przywitał wszystkich przybyłych uczestników. Potem uczestników powitali gospodarz parafii w Pisarzowej ks. proboszcz Andrzej Bąk oraz Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa. Po krótkim wprowadzeniu w dzieje Pisarzowej wszyscy uczestnicy weszli do wnętrza drewnianej świątyni. Tam w skrócie historię parafii oraz architekturę kościoła omówił Karol Wojtas. Opowiedział on także szczegółowo o wyposażeniu świątyni a w między czasie ks. proboszcz odsłonił kolejne obrazy w ołtarzach głównym i bocznych. Ks. proboszcz oraz Karol Wojtas także przybliżyli w tym miejscu postać ks. Józefa Górszczyka który zginął odprawiając mszę św. 10 stycznia 1964 roku w Maciejowej a pochodził z Pisarzowej. Potem uczestnikom spaceru o remoncie kościoła w tym o podniesieniu go o ponad metr i posadowieniu na nowych fundamentach opowiedział emerytowany proboszcz ks. prałat Adam Gul. Ks. Gul opowiedział także o innych wydarzeniach z przeszłości Pisarzowej. Gdy już wszyscy zobaczyli wszystkie elementy wnętrza świątyni uczestnicy spaceru wspólnie obeszli na zewnątrz kościół oglądając między innymi jego otoczenie w tym kamienny mur z kapliczkami. Kolejnym punktem na trasie był pomnik przy kościele poświęcony Pisarzowianom poległym w walce o niepodległość. Pomnik ten powstał w okresie II Rzeczpospolitej a inicjatorem jego wzniesienia był Antoni Sejmej Górszczyk który sam brał udział w I wojnie światowej jako legionista oraz trafił do rosyjskiej niewoli. Spod kościoła wszyscy wspólnie podeszli pod budynek Izby Regionalnej w Pisarzowej. Tam uczestników spaceru przywitała opiekująca się Izbą pani Weronika Liberda. Po krótkim przedstawieniu okoliczności powstania Izby i dziejów budynku wszyscy weszli do jego wnętrza. Tam podczas oglądania zgromadzonych eksponatów o przeszłości Pisarzowej opowiadała pani Weronika Liberda. Pokazując wybrane eksponaty pani Weronika opowiadała o życiu w Pisarzowej w przeszłości oraz zwyczajach ludowych. O pewnych aspektach z przeszłości regionu związanych z I oraz II wojną światową opowiedział także Karol Wojtas. W Izbie Regionalnej podczas zwiedzania poświęcono także chwilę postaci Antoniego Górszczyka o którym opowiedzieli zarówno Karol Wojtas jak i pani Weronika Liberda. Po zwiedzeniu Izby Regionalnej uczestnicy spaceru przeszli na cmentarz parafialny. Tam między innymi zobaczyli w podziemiach kaplicy cmentarnej miejsce pochówku ks. Józefa Górszczyka oraz podziwiali zabytkowe nagrobki w tym barona Maurycego Brunickiego i jego żony Marty Brunickiej. Także na koniec cześć uczestników podeszła pod grobowiec, w którym pochowany został Antoni Sejmej Górszczyk.

  • Historyczne budowle w Pisarzowej uczestnikom spaceru udostępnili do zwiedzania: ks. proboszcz Andrzej Bąk oraz pani Weronika Liberda.

„Spacery Historyczne” organizowane są przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego w ramach projektu „II Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego oraz organizacja innych wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu Limanowskiego”.