You are currently viewing Relacja ze spaceru historycznego w Porębie Wielkiej

Relacja ze spaceru historycznego w Porębie Wielkiej

W sobotę 13 sierpnia 2022 roku w Porębie Wielkiej odbył się dziewiąty z tegorocznego cyklu spacer historyczny o tytule:Władysław Orkan i jego goście na Orkanówce

W sobotę przy deszczowej i pochmurnej pogodzie w Porębie Wielkiej przed budynkiem „Orkanówki” rozpoczął się spacer pod tytułem „Władysław Orkan i jego goście na Orkanówce”. Na początku wszystkich przybyłych uczestników przywitał prowadzący spacery Karol Wojtas. Przedstawił on troje szczególnych gości przybyłych na kolejną wędrówkę z Krakowa i Warszawy a byli to pochodzący z Limanowej historyk sztuki prof. dr hab. Józef Szymon Wroński z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Kulig były Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz redaktor dr Elżbieta Wojtas – Ciborska autorka „Księgi Limanowian”. Po powitaniu przybyłych gości i krótkim wstępie prowadzący oddał głos pani Annie Stożek autorce książki o Katarzynie Smreczyńskiej matce Władysława Orkana. Potem wszyscy weszli do wnętrza „Orkanówki” gdzie po ekspozycji oprowadziła grupę pani kustosz tego miejsca Jadwiga Zapała. Podczas zwiedzania uczestnicy zabierali głos w dyskusji na temat regionalizmu i postaci Władysława Orkana. Karol Wojtas przybliżył wybrane osoby, które bywały w gościnie u Władysława Orkana. Opowiedział szczegółowo o znajomości pisarza z Józefem Alojzym Beckiem i jego żoną Bronisławą. Zaznaczył, że w Porębie w willi u Orkana bywali Józef i Bronisława Beckowie wraz z synami Józefem i Kazimierzem. Prowadzący spacer opowiedział także o kontaktach inżyniera Jana Drożdża oraz inżyniera Józefa Marka założycieli Górskiej Szkoły Rolniczej z Władysławem Orkanem. Wielu uczestników spaceru także zabrało głos w dyskusji na temat lokalnego dziedzictwa i ochrony zabytków. Swoje uwagi o stylu zakopiańskim wyraził historyk sztuki prof. dr hab. Józef Szymon Wroński. Po zwiedzeniu budynku „Orkanówki” wszyscy przeszli pod pobliską kapliczkę, którą w 1918 roku ufundowała Katarzyna Smreczyńska po powrocie syna z frontu I wojny światowej. Tam o Katarzynie Smreczyńskiej i jej działalności opowiedziała Anna Stożek. Po wykonaniu pamiątkowych zbiorowych fotografii spacer zakończył się.

Warto wiedzieć:

„Orkanówka” to drewniana willa w stylu zakopiańskim która została zbudowana w latach 1903 – 1906. W budynku znajdują się obecnie wystawa i eksponaty które ukazują życie oraz twórczość Władysława Orkana. W pomieszczeniach możemy także zobaczyć pamiątki po członkach rodziny pisarza w tym po jego matce Katarzynie Smreczyńskiej. We wnętrzu można oglądać także eksponaty związane z kulturą i życiem codziennym Zagórzan. 

„Spacery Historyczne” organizowane są przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego w ramach projektu „II Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego oraz organizacja innych wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu Limanowskiego”.