You are currently viewing Powstaną 4 miejsca widoko – wypoczynkowe w powiecie limanowskim!

Powstaną 4 miejsca widoko – wypoczynkowe w powiecie limanowskim!

W dniu 10.07. 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego podpisał umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn.. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych i wypoczynkowych.

Z ramienia zarządu umowę podpisała Pani Agata Zięba – Prezes Zarządu LOTu oraz Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik LOTu, ze strony Wykonawcy umowę podpisał Pan Jan Wojtas.

Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 236 151,78 zł

Tego samego dnia przekazano stosownymi protokołami dokumentację budowlaną oraz plac budowy.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 100%.

W ramach złożonego wniosku planowane jest zagospodarowanie pod cele turystyczne 4 miejsc na terenie powiatu limanowskiego. Lokalizacje:

  • Punkt Kanina
  • Punkt Wysokie
  • Punkt Zalesie
  • Punkt Szczawa

Każdy z punktów zostanie odpowiednio utwardzony, wyposażony w elementy małej architektury (wiaty, ławostoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki, tablice informacyjne oraz inne możliwe do realizacji elementy zagospodarowania turystycznego).

Po podpisaniu umowy i pozostałych dokumentów udano się do Szczawy i Zalesia w celu omówienia zakresu prac. W spotkaniu uczestniczyli Jan Wojtas – wykonawca robót, Agata Zięba – Prezes LOTu, Władysław Sadowski – Wójt Gminy Kamienica, Grzegorz Franczyk – inspektor nadzoru, Łucja Jawor – pracownik Gminy Kamienica, Paweł Tokarczyk, Robert Surdziel – członkowie LOTu.

Omówienie zakresu robót w Szczawie

Omówienie zakresu robót w Zalesiu wokół tras wielofunkcyjnych

Po wizycie na terenie Gminy Kamienica wizytowano punkty widokowe w Kaninie i Wysokiem.

W spotkaniu uczestniczył Jan Wojtas – wykonawca robót Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego – Wojciech Włodarczyk, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Zastępca Wójta Gminy Limanowa – Wojciech Pazdan, Inspektor nadzoru – Andrzej Sułkowski, Paweł Tokarczyk, Robert Surdziel – członkowie LOTu.

Omówienie zakresu robót w Kaninie

Omówienie zakresu robót w miejscowości Wysokie

Dla przypomnienia zakres prac:

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 1 w miejscowości Zalesie                                                                                                                                         

Wiata wolnostojąca na Zalesiu o powierzchni zabudowy 35 m2 z utwardzeniem, wykonanie ogrodzenia drewnianego, wykonanie 6 wiat o powierzchni zabudowy 3,7 m2 z utwardzeniem. Powstała infrastruktura zwiększy atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną kompleksu sportowego w skład, którego wchodzą m.in. stadion piłkarki oraz narciarskie trasy biegowe wokół Góry Mogielica w Miejscowości Zalesie.                                                                                                                                                                               

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 2 w miejscowości Szczawa

Przełożenie bramy oraz ogrodzenia, utwardzenie terenu,doposażenie otoczenia pijalni wód mineralnych. Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej
i rekreacyjnej otoczenia pijalni wód mineralnych w Szczawie.                                                                                                                                                                                  

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 3 w miejscowości Kanina

Budowa wiaty o wymiarach 7m x 3,70m z podłożem wewnątrz wiaty Wyposażenie wiaty
w ławostół, tablicę informacyjną, utwardzenie powierzchni gruntu, wyposażenie wiaty w stojak na rowery i kosz na śmieci.                                                                                                                                                         

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 4 w miejscowości Wysokie

Budowa wiaty o wymiarach 7m x 3,70m z podłożem wewnątrz wiaty, Wyposażenie wiaty
w ławostół, wykonanie tablicy informacyjnej, ogrodzenia z żerdzi, utwardzenie powierzchni gruntu,  wyposażenie wiaty w stojak na rowery i kosz na śmieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 30 listopada 2020 r.       

Dodaj komentarz