You are currently viewing Relacja ze spaceru historycznego w Szyku

Relacja ze spaceru historycznego w Szyku

W sobotę 23 lipca w Szyku odbył się czwarty z tegorocznego cyklu spacer historyczny o tytule: „Święty Stanisław i drewniana świątynia”.

Sobotnie popołudnie było burzowe mimo tego na spacer przybyli uczestnicy z regionu jak i miejscowi. Spacer rozpoczął się w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława biskupa i Święte Barbary. Na początku prowadzący spacer limanowski historyk Karol Wojtas przywitał przybyłych uczestników i opowiedział o w skrócie o historii świątyni. Następnie omówił architekturę i wyposażenie kościoła w Szyku. Potem szczegółowo opowiedział o kulcie świętego Stanisława ze Szczepanowa oraz przedstawił poszczególne sceny z żywotu tego świętego przedstawione w prezbiterium na ścianach. Po omówieniu polichromii w prezbiterium wszyscy wyszli na zewnątrz świątyni, aby podziwiać architekturę budowli. Podczas spaceru w około kościoła poruszono także temat nietoperzy i ich ochrony. Potem mimo zbliżającej się burzy wszyscy udali się na pobliski cmentarz parafialny. Tam wszyscy wspólnie podziwiali stare kamienne nagrobki z XIX i początku XX wieku. Na cmentarzu także przybliżone zostały poszczególne osoby z rodów Żuławskich i Russockich których przedstawiciele spoczywają na tej nekropolii. Potem część uczestników wróciła jeszcze na chwile do kościoła, aby wpisać się do księgi pamiątkowej i wtedy rozpoczęła się ulewa która zakończyła dyskusję po zakończeniu spaceru.

Warto wiedzieć: W Szyku od stuleci wznosi się drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa Męczennika i Świętej Barbary. We wnętrzu tej niewielkiej świątyni odsłonięto pod koniec XX wieku polichromie przedstawiające żywot Świętego Stanisława biskupa. Na wyposażeniu kościoła znajdują się także zabytkowe obrazy w tym cenne późnogotyckie przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W świątyni także można zobaczyć późnogotyckie przedstawienie świętego Wawrzyńca – jest to fragment tryptyku. W kościele z tym znajdują się także kamienna chrzcielnica oraz organy zbudowane przez Tomasza Falla ze Szczyrzyca. Na miejscowym cmentarzu zostali pochowani między innymi członkowie rodzin Żuławskich i Russockich.

„Spacery Historyczne” organizowane są przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego w ramach projektu „II Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego oraz organizacja innych wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu Limanowskiego”.