You are currently viewing Zorganizowaliśmy 10 zajęć na temat ekologi, ochrony środowiska.

Zorganizowaliśmy 10 zajęć na temat ekologi, ochrony środowiska.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego zorganizowała zajęcia z zakresu ekologii, ochrony środowiska w 5 szkołach i 5 przedszkolach na terenie powiatu limanowskiego w ramach projektu pn. „ Ekologiczny Powiat Limanowski ” dofinansowanego przez Województwo Małopolskie z dotacji otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku pn. ” EkoMałopolska „

Podczas przeprowadzonych zajęć dzieci zdobyły wiedze z zakresu segregacji odpadów, czystości oraz jakości powietrza, dbania o środowisko naturalne, wiedzy na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko, zdrowie i gospodarkę,

W ramach projektu zostały zakupione mierniki powietrza, kolorowanki o czystym powietrzu, gry edukacyjne o segregacji odpadów, zestawy kredek ekologicznych, które zostały przekazane podczas przeprowadzanych zajęciach w szkołach i przedszkolach