You are currently viewing Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych i wypoczynkowych

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych i wypoczynkowych

W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie pod cele turystyczne 4 miejsc na terenie powiatu limanowskiego. Lokalizacje:

  • Punkt Kanina
  • Punkt Wysokie
  • Punkt Zalesie
  • Punkt Szczawa

Każdy z punktów zostanie odpowiednio utwardzony, wyposażony w elementy małej architektury (wiaty, ławostoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki, tablice informacyjne oraz inne możliwe do realizacji elementy zagospodarowania turystycznego).

Planowane są następujące prace:

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 1 w miejscowości Zalesie     

Wiata wolnostojąca na Zalesiu o powierzchni zabudowy 35 m2 z utwardzeniem, wykonanie ogrodzenia drewnianego, wykonanie 6 wiat o powierzchni zabudowy 3,7 m2 z utwardzeniem. Powstała infrastruktura zwiększy atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną kompleksu sportowego w skład, którego wchodzą m.in. stadion piłkarki oraz narciarskie trasy biegowe wokół Góry Mogielica w Miejscowości Zalesie.                                                                                                                                                                              

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 2 w miejscowości Szczawa

Przełożenie bramy oraz ogrodzenia, utwardzenie terenu,doposażenie otoczenia pijalni wód mineralnych. Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej
i rekreacyjnej otoczenia pijalni wód mineralnych w Szczawie.                                                                                                                                                                                 

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 3 w miejscowości Kanina

Budowa wiaty o wymiarach 7m x 3,70m z podłożem wewnątrz wiaty Wyposażenie wiaty
w ławostół, tablicę informacyjną, utwardzenie powierzchni gruntu, wyposażenie wiaty w stojak na rowery i kosz na śmieci.                                                                                                                                                          

Miejsce widokowe / wypoczynkowe nr 4 w miejscowości Wysokie

Budowa wiaty o wymiarach 7m x 3,70m z podłożem wewnątrz wiaty, Wyposażenie wiaty
w ławostół, wykonanie tablicy informacyjnej, ogrodzenia z żerdzi, utwardzenie powierzchni gruntu,  wyposażenie wiaty w stojak na rowery i kosz na śmieci.      

Równolegle do trwającego procesu podpisywania umowy z Województwem Małopolskim Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego przeprowadziła postępowanie
w trybie konkurencyjnym i jest na etapie podpisywania umowy z wykonawcą. Po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim umowa z wykonawcą zostanie podpisana.

Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 30 listopada 2020 r.      

Pełna dokumentacja i zakres zaplanowanych prac znajduje się na stronie LOTu pod adresem www.lotlimanowski.pl/zapytania-ofertowe/

Dodaj komentarz