You are currently viewing Rośliny zasadzone!

Rośliny zasadzone!

4000 sztuk roślin miododajnych zakupionych dzięki dotacji otrzymanej z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-203, na realizację realizując projektu pn. „Turystyczny Powiat Limanowski-edycja 2022”, zostało zasadzone przy szkołach, urzędach oraz innych jednostkach samorządowych powiatu limanowskiego.