You are currently viewing Tablice turystyczne Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej

Tablice turystyczne Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego, dzięki środkom pozyskanym z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, w ramach konkursu: „Programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny – Edycja 2022, Priorytet I” wykonała 7 tablic pamiątkowych prezentujących treści historyczne o Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej jest to kontynuacja 12 tablic, które zostały wykonane w 2020 roku.

Każda tablica zawiera mapę z zaniesionymi 64 lokalizacjami miejsc pamięci na szlaku. Treści do tablic przygotował Pan Przemysław Bukowiec

Wszystkie tablice maja wymiar 150 cm x 150 cm

Poniżej prezentujemy wykonane tablice wraz z propozycjami ich umieszczenia:

  • Stara Wieś – pomnik ofiar niemieckiej egzekucji z 23 lutego 1944 r.
  • Kłodne – Pomnik pamięci ofiar niemieckiej zbrodni w 1944 r.
  • Ciecień – Oddział Partyzancki Armii Krajowej „Topór” – Krzyż Partyzancki i altana            
  • Laskowa – konspiracja w dolinie rzeki Łososiny w okresie niemieckiej okupacji
  • Gruszowiec. Pomnik ofiar niemieckiej pacyfikacji 1 listopada 1944 r.
  • Chyszówki – Przełęcz Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego – Miejsce Pamięci Narodowej