You are currently viewing Ruszyły kolejne warsztaty rękodzieła dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego

Ruszyły kolejne warsztaty rękodzieła dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego realizując zadanie publiczne pn. „Turystyczny Powiat Limanowski – edycja 2022”, finansowany z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego, ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, rozpoczęła kolejne warsztaty rękodzieła w ramach Żywej Pracowni Powiatu Limanowskiego, dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich.

Pierwsze spotkania dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Tymbarku oraz Kamienicy Dolnej, odbyły się w dniu 9 lutego 2023r. Uczestniczki wykonywały ozdoby z bibuły oraz stroiki okolicznościowe.

Z pieniędzy z dotacji zatrudniliśmy prowadzącą warsztat, zapewniliśmy materiały i wyżywienie.