You are currently viewing II Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

II Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

II Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

19.02.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się II Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LOT Powiatu Limanowskiego za rok 2019, zatwierdzenia sprawozdania z działalności LOT Powiatu Limanowskiego za rok 2019, przyjęcia planu pracy LOT Powiatu Limanowskiego na rok 2020 rok, ustalenia wysokości składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Walne Zebranie Członków zdecydowało także o przystąpieniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego do Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono plan pracy na 2020 rok. Omówiono stan realizacji złożonych projektów do dofinansowania, założenia i stan prac nad projektami planowanymi do złożenia w ramach dostępnych środków w naborach w ministerstwach, konkursach ogłaszanych przez Województwo Małopolskie. Dyskutowano na temat udziału Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego w 2020 roku na targach turystycznych. Przedstawiono propozycje nowych wydarzeń turystycznych w Powiecie Limanowskim.

Powiat Limanowski reprezentowała Wicestarosta Powiatu Limanowskiego Agata Zięba, Lokalną Grupę Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” reprezentował Janusz Pazdan, Gorczańską Organizację Turystyczną reprezentował Paweł Tokarczyk. Ponadto w spotkaniu udział wzięli członkowie: Elżbieta Młynarczyk, Robert Surdziel, Czesław Abram oraz Barbara Bielak-Piksa.

Dodaj komentarz