You are currently viewing Słopnice / Zalesie. Już w ten weekend kolejne „Spacery Historyczne w Powiecie Limanowskim

Słopnice / Zalesie. Już w ten weekend kolejne „Spacery Historyczne w Powiecie Limanowskim

W sobotę 30 lipca wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć w historycznej wędrówce w SŁOPNICACH (spacer poprowadzi Karol Wojtas) w niedzielę 31 lipca w ZALESIU – WYRĘBISKACH (spacer poprowadzi Przemysław Bukowiec).

SŁOPNICE

w sobotę 30 lipca 2022 roku o godz. 16:30 przy drewnianym kościele św. Andrzeja rozpocznie się spacer „Od Świętego Andrzeja Apostoła do Jana Pawła II” (spacer poprowadzi Karol Wojtas)

Słopnice to wieś w Beskidzie Wyspowym z kilkusetletnią historią. W tym roku Słopnice świętuje 25 rocznicę przywrócenia im statusu gminy. Najstarszym zabytkiem Słopnic jest drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła, ale w miejscowości tej znajduje się też wiele starych kaplic, kapliczek i krzyży przydrożnych. Podczas spaceru uczestnicy zwiedzą zarówno zabytkowy kościół Świętego Andrzeja jak i nowo wybudowany kościół pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się także z życiorysem urodzonego w Słopnicach Jana Kante Andrusikiewicza (1815 – 1850) – przywódcy powstania chochołowskiego. Na trasie wędrówki znajdzie się cmentarz parafialny na którym zachowały się stare nagrobki.

Spacer potrwa około 2,5 godziny i odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.


ZALESIE – WYRĘBISKA – Gmina Kamienica

W niedzielę 31 lipca 2022 roku o godz. 16:00 przy parkingu tras narciarstwa biegowego na osiedlu Wyrębiska w Zalesiu rozpocznie się spacer – „Wojenne ślady na Mogielicy(spacer poprowadzi Przemysław Bukowiec)

Wydarzenia związane z 1 sierpnia kojarzą się z wybuchem Powstania Warszawskiego, ze zrywem Polskiego Państwa Podziemnego walczącego z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej. Jednak działania zbrojne w ramach akcji „Burza” były podejmowane nie tylko w Warszawie ale na obszarze całego okupowanego kraju w tym w Beskidzie Wyspowym.
W roku 1944 r. na terenie Ziemi Limanowskiej miały miejsce koncentracje oddziałów partyzanckich oraz placówek Armii Krajowej w rejonie góry Mogielicy. Celem było szkolenie oraz przygotowanie do zbrojnych działań przeciwko okupantowi. Podczas spaceru uczestnicy poznają historię pierwszych organizacji konspiracyjnych w Beskidzie Wyspowym oraz ciekawostki związane z leśniczówką Andrzeja Florka na Wyrębiskach w Zalesiu. Ponadto w czasie historycznej wędrówki uczestnicy spaceru poznają miejsca związane z działalnością 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Na trasie spaceru historia krzyża partyzanckiego oraz powstania obozowiska największego oddziału partyzanckiego AK „Wilk” na stokach góry Mogielicy (1170 m n.p.m.).

Potrwa około 3 godzin i odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Leśniczówka Andrzeja Florka na osiedlu Wyrębiska w Zalesiu. W tle masyw góry Mogielicy. Fot. P. Bukowiec
Partyzanci oddziału AK „Wilk” w obozowisku na stokach Mogielicy. Lato 1944 r. Fot. ze zbiorów J. Krzewickiego
Zalesie osiedle Wyrębiska. Krzyż partyzancki. Fot. J. Wolski.
Msza św. w obozie partyzanckim „Wilka” na stokach Mogielicy. Lato 1944 r. Fot. ze zbiorów J. Krzewickiego.

Wydarzenia te są kolejnymi z serii 12 spacerów historycznych. Udział w spacerach jest nieodpłatny. Godziny rozpoczęcia poszczególnego spaceru oraz miejsce startu podane są na stronie www.lotlimanowski.pl oraz na profilu LOT Powiatu Limanowskiego, na portalu Facebook i na lokalnych portalach informacyjnych – informuje Agata Zięba – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego