You are currently viewing Sportowy Powiat Limanowski – edycja 2023

Sportowy Powiat Limanowski – edycja 2023

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki na realizację zadania publicznego pn. Sportowy Powiat Limanowski – edycja 2023 z dotacji otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku w zakresie Upowszechnianie Kultury Fizycznej – pn. „Małopolska na Sportowo”

W ramach zadania planowana jest organizacja wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim – zawody Beskid Wyspowy Cup – mistrzostwa samorządowców i pracowników samorządowych w tenisie stołowym. Zostaną zorganizowane zawody dla pracowników samorządowych z terenu powiatu limanowskiego (województwo małopolskie), powiatu kłodzkiego (województwo dolnośląskie), powiatu polkowickiego (województwo dolnośląskie), powiatu sławieńskiego (województwo zachodniopomorskie), powiatu koszalińskiego (województwo zachodniopomorskie).

Całkowity planowany koszt zadania publicznego:  45 100,00 zł

Planowana dotacja: 20 000,00 zł

Logotyp LOT , logotyp Małopolska i napis o współfinansowaniu