You are currently viewing Zadanie Publiczne pt. „Turystyczny Powiat Limanowski”

Zadanie Publiczne pt. „Turystyczny Powiat Limanowski”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, na realizację zadania publicznego pt. „Turystyczny Powiat Limanowski”.

W ramach zadania zostały wykonane następujące działania:

Utworzenie Akademii Współpracy Powiatu Limanowskiego

1) Powołaliśmy „Żywą Pracownię Powiatu Limanowskiego” . Zorganizowaliśmy 30 warsztatów z zakresu rękodzieła dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego oraz 5 warsztatów z zakresu autoprezentacji oraz wyceny wyrobów wykonywanych na warsztatach. Zatrudniliśmy osobę prowadzącą 25 warsztatów rękodzieła oraz 5 warsztatów marketingowych, zakupiliśmy materiały oraz zapewniliśmy catering na 30 warsztatów. Warsztaty rękodzieła Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego:KGW Kamienica Górna, KGW Zalesie, KGW Zasadne, KGW Zbludza, KGW Kamienica Dolna – 5 warsztatów, wykonanie ozdób z wikliny, KGW Słopnice – 2 warsztaty, wykonanie ozdób na szydełku. KGW Tymbark – 1 warsztat, wykonanie ozdób z bibuły, KGW Podłopień – 1 warsztat, wykonie ozdób z bibuły oraz ozdób na szydełku, KGW Lipowe, KGW Rupniów, KGW Stara Wieś – 2 warsztaty, wykonanie haftów diamentowych, KGW Sowliny, KGW Kłodne, KGW Pasierbiec – 2 warsztaty, wyrób ozdobnych mydełek, KGW Męcina – 2 warsztaty, wykonanie stroików świątecznych i okolicznościowych, KGW Pasierbiec, KGW Łososina Górna, KGW Rupniów – 1 warsztat wykonanie stroików okolicznościowych, KGW „Paradne Gosposie”z Kasinki Małej – 2 warsztaty, wykonanie ozdób z bibuły oraz stroików świątecznych, KGW Sadek, KGW Wilkowisko- 1 warsztat, wykonanie ozdób na szydełku, KGW Jastrzębie – 2 warsztaty, wykonanie stroików okolicznościowych, ozdób na szydełku oraz wykonanie haftów płaskich, KGW Łukowica- 1 warsztat, wyrób mydełek ozdobnych, KGW Przyszowa – 1 warsztat, malowidła na szkle, KGW Skrzydlna – 1 warsztat, wykonanie stroików świątecznych i okolicznościowych, KGW Przenosza – 1 warsztat, wykonanie ozdób z bibuły, KGW Porąbka – 1 warsztat, wykonanie ozdób ze sznurka makramy, KGW Zalesie- 2 warsztaty, wykonanie stroików świątecznych i okolicznościowych, KGW Zasadne- 1 warsztat, wykonanie stroików świątecznych, KGW Zagórzanki z Kasiny Wielkiej-1 warsztat, wykonanie ozdób ze sznurka – makramy. Celem warsztatów było nabycie nowych umiejętności z zakresu wykonania ozdób z wikliny, ozdób z bibuły szydełkowania, stroików świątecznych i okolicznościowych, ozdób ze sznurka (makramy), malowania na szkle, haftu diamentowego, wyrobu mydła, zwiększenie motywacji oraz uświadomienie Pań jak wielka wartość ma ich praca. Warsztaty z zakresu rękodzieła odbyły się w terminie od 9.09 do 2.12.2021r. i łącznie wzięły w nich udział 373 osoby, Warsztaty z zakresu autoprezentacji oraz działań sprzedażowych odbyły się w dniach od 2.12 do 6.12.2021r., dodatkowo wzięły w nich udział przedstawicielki z KGW Roztoka, KGW Laskowa, KGW Zawadka, KGW Szczawa, łącznie wzięło w nich udział 70 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego.

Podsumowując do Żywej Pracowni Powiatu Limanowskiego zaangażowaliśmy 30 Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego, łącznie wzięły w nich udział 443 osoby.

2) Zorganizowaliśmy 5 warsztatów dziennikarskich dla seniorów. Warsztaty odbyły się pod okiem specjalisty, zajmującego się marketingiem oraz posiadającego doświadczenie w pisaniu tekstów. Tematy warsztatów: Warsztat dziennikarski nr 1: „Media krótka historia, podział mediów”, warsztat dziennikarski nr 2: „Gatunki dziennikarskie informacyjne i publicystyczne”, warsztat dziennikarski nr 3: „Copywriting creative writing, dziennikarstwo obywatelskie”, warsztat dziennikarski nr 4: „Najczęstsze błędy dziennikarskie”, warsztat dziennikarski nr 5: „Warsztat prasowy dziennikarza”. Na zajęciach seniorzy uczyli się pisania krótkich tekstów promocyjnych, tworzenia reportaży oraz przeprowadzenia wywiadów, edytowania tekstów oraz wykonywanie i edycji zdjęć. Wiedza którą seniorzy zdobyli podczas szkolenia wykorzystana została do wydanego kwartalnika pn. „Turystyczny Głos Seniora w Powiecie Limanowskim”. Warsztaty dziennikarskie odbyły się w dniach 23.10 oraz 28.10.2021r. W zajęciach wzięło udział 50 seniorów. Wydaliśmy 3 numery czasopisma „Turystyczny Głos seniora w Powiecie Limanowskim” łącznie 6000 szt. Treści czasopisma zawierają wywiady z seniorami, wydarzenia, rubrykę seniorzy polecają, porady dla seniorów. Wydawany magazyn promuje turystykę na terenie powiatu limanowskiego widzianą okiem seniora, ważne miejsca związane z lokalną historią, sanktuaria, lokalne kulinaria. Z pieniędzy z dotacji zatrudniliśmy redaktora do składu czasopisma.

W sumie do warsztatów dziennikarskich zaangażowaliśmy 50 seniorów.

3) Zakupiliśmy sadzonki roślin miododajnych a następnie przekazaliśmy je pszczelarzom oraz mieszkańcom terenu powiatu limanowskiego zainteresowanym nasadzeniami. Zaplanowany mieliśmy zakup 5 000 sztuk roślin ale ze względu na duże zainteresowanie i chęć wykonania nasadzeń, wykorzystując oszczędności w projekcie zakupiliśmy w sumie 5740 sztuk roślin miododajnych, w tym: Amorfa krzewiasta, Berberys czerwonolistny, Dereń biały, Glediczja trójcierniowa,Borówka amerykańska,Kruszyna, Krzewuszka, Leszczyna, Lipa drobnolistna, Perukowiec podolski, Pęcherznica kalinolistna,Figowiec japoński, Pięciornik mix, Robina, Tawuła bilarda,Wierzba męska drzewiasta, Winobluszcz pięciolistkowy Murorum, Akacja oraz Krzewuszka cudowna. Uczestnikom akcji zakupiliśmy gadżety: T-shirty, kubki ceramiczne, plecaki promocyjne oraz termosy z logo: NIW, NOWE FIO oraz LOT Powiatu Limanowskiego.

W sumie do nasadzeń roślin miododajnych zaangażowaliśmy 60 osób.

4) W dniach od 7.10 do 3.11.2021r. zorganizowaliśmy akcję „Czyste szlaki powiatu limanowskiego”. Zaplanowane mieliśmy 12 akcji jednak okazało się że jest duże zainteresowanie akcją oraz są liczne potrzeby, dlatego wykorzystując oszczędności w projekcie zorganizowaliśmy 1 akcję więcej czyli w sumie 13 akcji podczas których posprzątane zostały 23 lokalizacje: Szlak Sałasz w Beskidzie Wyspowym, Szlak Jaworz w Beskidzie Wyspowym, Szlak na Wzgórze Jabłoniec, Szlak Łysa Góra w Beskidzie Wyspowym, Szlak Miejska Góra w Beskidzie Wyspowym, Park Miejski w Limanowej, Osiedle Lipowe, Szlak na Mogielicę od strony Słopnic, Szlak Modyń w Beskidzie Wyspowym, Osiedle Kosarzyska, Szlak Mogielica od strony Zalesia, Przełęcz w Gorcach – Wierch Młynne, Szlak Łyżka nad wsią Przyszowa w Beskidzie Wyspowym, Szlak Paproć w Beskidzie Wyspowym, Szlak Śnieżnica w Beskidzie Wyspowym od strony Porąbki, Ścieżka rowerowa VELO Limanowski – odcinek w Kamienicy, Gminny Park Przyrodniczy w Kamienicy, Otoczenie Dworku Marszałkowiczów w Kamienicy, Szlak zielony Gruszowiec – Śnieżnica w Beskidzie Wyspowym, Szlak niebieski Śnieżnica w Beskidzie Wyspowym, Stacja Narciarska Kasina Wielka, Szlaki Papieskie, Osiedle Klenina – na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego Uczestnikom akcji zakupiliśmy chwytaki do zbierania śmieci, worki na śmieci, zapewniliśmy transport, a Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały wyżywienie. We wszystkich akcjach sprzątania łącznie wzięło udział 289 uczestników. Podczas akcji uczestnicy wysłuchali krótkich prelekcji na temat segregacji śmieci, w tym celu zakupiliśmy worki do segregacji oraz zestawy koszy do segregacji śmieci. Zestawy czterech koszy przekazaliśmy do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu limanowskiego. Ponieważ przekazanie zestawów koszy do segregacji cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i wiele placówek wyraziło chęć do segregacji śmieci, dlatego z oszczędności w projekcie dokupiliśmy i przekazaliśmy jeszcze 11 dodatkowych zestawów.

W sumie w akcji czyste szlaki Powiatu Limanowskiego wzięło udział 289 osób, mieszkańców powiatu limanowskiego.

5) Zorganizowaliśmy Akademię Małej Salamandry i Głuszca dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych Powiatu Limanowskiego. Wynajęliśmy prelegentów którzy w przedszkolach i szkołach poprowadzili serię 20 spotkań na temat znaczenia lokalnej przyrody, obecności parków narodowych, rezerwatów przyrody, form ochrony przyrody, udziału człowieka w kształtowaniu postaw ekologicznych, świadomego podróżowania, pozytywnych zachowań w górach, na szlakach, podczas wakacji. Dla każdej szkoły i przedszkola biorącego udział w projekcie zakupimy oczyszczacz powietrza. Ponieważ było bardzo duże zainteresowanie na otrzymanie oczyszczacza z zaoszczędzonych pieniędzy w projekcie, zakupiliśmy i przekazaliśmy dodatkowo 11 szt. oczyszczaczy powietrza.

W sumie w zajęciach w ramach Akademii Małej Salamandry i Głuszcza wzięło udział 835 dzieci, ze szkół podstawowych i przedszkoli powiatu limanowskiego.

6) Została wykonana aplikacja „Dbaj o swój kraj ” w której znajduje się mapa powiatu limanowskiego. Aplikacja służy do zgłaszania problemów na szlakach i wokół atrakcji turystycznych oraz do podejmowania interwencji, usuwania zgłaszanych problemów. Od kiedy istniejemy jako organizacja, był to widoczny dla nas problem bo wciąż otrzymywaliśmy informacje od różnych podmiotów o problemach typu, że gdzieś drzewo leży na szlaku, albo tabliczka z oznakowaniem źle pokazuje szlak, w jakiejś altance są śmieci przy szlaku, ktoś palił śmieci na parkingu przy jakiejś atrakcji, albo ktoś pomalował wiatę sprayem, przewrócił kosz na śmieci etc. Teraz dzięki aplikacji wszystkie te i inne problemy mogą być zgłaszane i usuwane na bieżąco. Aplikacja zawiera rodzaj interwencji, na stronie znajduje się kontakt do danej instytucji zajmującej się turystyką i ochroną środowiska. W przypadku nietypowych interwencji jest możliwość napisania przez formularz bezpośrednio do nas i osoba obsługująca portal zgłasza problem dalej.
Każda ze zgłoszonych spraw ma wyświetlany status załatwianej sprawy. Wykonana aplikacja „Dbaj o swój kraj ” do zgłaszania interwencji turystycznych i ekologicznych pozwala przez okres ciągły prowadzić monitoring jakości stanu infrastruktury turystycznej. Ta aplikacja po zakończeniu projektu będzie wykorzystywana do ciągłego monitoringu.

Strona internetowe „Dbaj o Swój Kraj”
https://dbajoswojkraj.pl/

Aplikacja „Dbaj o Swój Kraj”
https://dbajoswojkraj.pl/app/

Ponadto z dotacji zakupiliśmy:

  • Urządzenie wielofunkcyjne HP Coloor LaserJet
  • Laptop – 2 szt.
  • Mobilne nagłośnienie JBL oraz zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych
  • Składane namioty z brandingiem – 5 szt.
  • Rozkładane stoły z ławkami do namiotów- 5 szt.
  • Oprogramowanie graficzne COREL- 1 szt.
  • Oprogramowanie graficzne ADOBE – 1 szt,
  • Komplet materiałów biurowych

Całkowita kwota uzyskana z dotacji: 214 500,00 zł.

Całkowity koszt wykonanego zadania publicznego: 214 445,87 zł.

Łączna liczba osób zaangażowanych do zadania publicznego pn. „Turystyczny Powiat Limanowski” to: 1677 osób.

Oświadczamy, iż w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dane te dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia, w tym dotyczące wyrażenia zgody, w razie takiej konieczności, na gromadzenie, przetwarzanie i przekazanie danych osobowych oraz, że została przekazana w imieniu Zleceniodawcy klauzula informacyjna, o której mowa w art. 14 RODO.

Projekt dofinansowane z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030