You are currently viewing W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2023.

W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2023.

Projekt  „W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2023” otrzymał wsparcie finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2023 r.

W ramach projektu planowana jest organizacja nasadzeń roślin miododajnych w co najmniej 12 lokalizacjach na terenie powiatu limanowskiego. Nasadzenia zostaną zorganizowane w miejscach ogólnodostępnych w uzgodnieniu z samorządami.  Planowany jest zakup co najmniej 2 000 roślin

Planowana jest organizacja konferencji pszczelarskiej, prelekcje  poprowadzą profesjonaliści w tematyce pszczelarskiej.

Wykonany zostanie dodruk mapy „Szlak miodu w powiecie limanowskim” z pasiekami z terenu powiatu limanowskiego zawierającej gospodarstwa pasieczne z terenu powiatu limanowskiego, w których sprzedawane są produkty pszczele, organizowane są zajęcia dla dzieci i prezentowane jest pszczelarstwo. Jest to mapa na podkładzie turystycznym, kupionym od Wydawnictwa Kartograficznego. Na odwrocie mapy są opisy pasiek z danymi kontaktowymi.  Mapa zostanie wydana w nakładzie co najmniej 2000 egzemplarzy i będzie dostępna w punktach informacji turystycznej na terenie powiatu limanowskiego dla odwiedzających region turystów oraz przekazana do gospodarstw pasiecznych / agroturystycznych.

W ramach projektu odwiedzimy 2 przedszkola na terenie powiatu limanowskiego i przeprowadzimy zajęcia z zakresu pszczelarstwa. Dzieci dowiedzą się dlaczego pszczoły są ważne dla środowiska. Dzieci będą miały okazję zapoznać się z produktami pszczelimi. Zobaczą jak wygląda ul i elementy jego wyposażenia. W trakcie zajęć dla części dzieci zostaną przeprowadzone warsztaty robienia świec woskowych i lub mydełek.

Wykonamy projekty plakatów promujących konferencję oraz akcje nasadzeń.

Całkowity planowany koszt zadania publicznego:  52 175,00 zł

Planowana dotacja: 40 000,00 zł