You are currently viewing Projekt: Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Projekt: Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 14.000,00 zł z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”. Łącznie koszt realizacji powyższego projektu będzie wynosił 18.000,00 zł.

www.fundacja-arka.org

W ramach projektu zakupione zostaną paczki z artykułami spożywczymi dla co najmniej 240 osób niepełnosprawnych, m.in. podopiecznych Limanowskiej Akcji Charytatywnej. Oprócz artykułów spożywczych, planowany jest zakup materiałów do pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej dla minimum 60 osób, pozwalających na realizację zajęć dla podopiecznych. W ramach prowadzonych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tymbarku zorganizowanych jest 11 pracowni, w tym pracownia introligatorska, stolarsko – modelarska, gospodarstwa domowego, krawiecko – hafciarska, tkacka, plastyczna, ceramiczna, przyrodnicza, muzyczno – teatralna, komputerowa, rehabilitacja.

Dzięki dotacji Wojewody Małopolskiego, w pierwszym tygodniu grudnia chcemy dotrzeć z paczkami świątecznymi do jak największej liczby osób potrzebujących na terenie Powiatu Limanowskiego. Chcemy uświadomić tym osobom, że nie są sami ze swoimi problemami, ktoś o nich myśli i docenia. Zrealizujemy ważną potrzebę uznania i uhonorowania osób niepełnosprawnych i potrzebujących”. – mówi Pani Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej – Agata Zięba.

Planowany termin realizacji w/w zadania to 2 listopada – 31 grudnia 2020r.

Partnerami w realizacji zadania będą Powiat Limanowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”, realizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego


Dodaj komentarz