You are currently viewing W ramach  akcji „Czyste Szlaki Powiatu Limanowskiego”  kolejne siedem lokalizacji posprzątane!!

W ramach akcji „Czyste Szlaki Powiatu Limanowskiego” kolejne siedem lokalizacji posprzątane!!

W minionym tygodniu posprzątane zostały: Szlak na Miejską Górę, Szlak na Łysą Górę, Park Miejski, Szlak na Wzgórze Jabłoniec, Szlak na Modyń, Szlak na Mogielicę od strony Słopnic oraz Szlak na Śnieżnicę od strony Porąbki.

Dzieciakom i wszystkim sprzątającym zapewniliśmy chwytaki na śmieci, worki, rękawiczki oraz poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Zbludza, Koła Gospodyń Wiejskich Sowliny, Koła Gospodyń Wiejskich Porąbka oraz Koła Gospodyń Wiejskich Słopnice.

Serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję: Ochotniczej Straży Pożarnej w Limanowej, Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży „LOKOMOTYWA” oraz licznie zebranej grupie sprzątających.

Projekt dofinansowane z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030